Dowóz uczniów

Miasto Gliwice zapewnia dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie miasta, bezpłatny transport do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub ośrodka, w którym realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki oraz bezpłatną opiekę w czasie przewozu. Ponadto bezpłatny transport jest zapewniony dzieciom i młodzieży, których droga z domu do szkoły w obwodzie zamieszkania, przekracza ustawową odległość.
Zapewnienie bezpłatnego transportu może odbywać się poprzez:

  • przewóz grupowy zorganizowany przez miasto Gliwice, a realizowany przez wyłonionych w drodze przetargu przewoźników wraz z opiekunami,
  • zwrot kosztów dowozu pod postacią ryczałtu za paliwo (przewóz zapewniają rodzice/opiekunowie).

Uwaga! Jedną ze zmian w zakresie dowozu dzieci/uczniów do szkół/placówek, wprowadzonych Ustawą z dnia 16 października 2019 roku, jest brak możliwości zwrotu kosztów zakupów biletu autobusowego.

Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa „Prawo oświatowe” z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) .

Czytaj więcej: