Procedura ubiegania sie o dowóz

Procedura ubiegania sie o dowóz

Dodano: 30.06.2020

1. Złożenie wniosku o dowóz lub zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia.
a) Od maja rodzice i opiekunowie dzieci/uczniów mogą składać w szkole, przedszkolu, ośrodku lub w Wydziale Edukacji wypełniony wniosek wraz z aktualnymi załącznikami.
b) Wniosek należy składać przed rozpoczęciem każdego kolejnego roku szkolnego, bez względu na to czy dziecko kontynuuje naukę w tej samej placówce czy będzie uczęszczać do nowej.

2. Oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku.
a) Jeśli Państwa wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, Wydział Edukacji (lub placówka oświatowa w wypadku dzieci/uczniów pełnosprawnych) poinformuje Państwa o przyczynie odrzucenia wniosku.
b) Jeśli wybrali Państwo przewóz grupowy i nie zostali poinformowani o negatywnym rozpatrzeniu Państwa wniosku, należy spodziewać się w okolicy rozpoczęcia nowego roku szkolnego kontaktu telefonicznego ze strony przewoźnika lub placówki oświatowej na temat szczegółów dotyczących przewozu np. godziny i miejsca przystankowego przewozu.
c) Jeśli zdecydowali się Państwo na zwrot kosztów i nie zostali Państwo poinformowani o negatywnym rozpatrzeniu wniosku, należy w okolicy rozpoczęcia nowego roku szkolnego uzgodnić z placówką oświatową termin podpisania umowy na zwrot kosztów.

3. Zgłaszanie zmian w korzystaniu z dowozu.
a) W trakcie roku szkolnego do Wydziału Edukacji należy zgłaszać m.in. zmianę wybranej formy dowozu, rezygnację z dowozu, zmianę numeru telefonu, zmianę adresu zamieszkania dziecka/ucznia, aktualizację orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o niepełnosprawności dziecka/ucznia, zmiany dotyczące sposobu korzystania z dowozu.
b) W trakcie roku szkolnego do placówki oświatowej należy zgłaszać m.in. informację o nieobecnościach dłuższych niż 2-dniowe dzieci dowożonych grupowo, stałe zmiany dotyczące dowozu grupowego, wszelkie zmiany dotyczące umowy o zwrot kosztów jak np. zmiana numeru konta, zmiana samochodu i inne dotyczące bezpośrednio treści umowy.

4. Składanie wniosków o dowóz w terminie późniejszym:

  • Jeśli wniosek na przewóz grupowy złożony został później niż w połowie sierpnia (lub w trakcie roku szkolnego) i zostanie on rozpatrzony pozytywnie, to w terminie około 7 dni od daty jego złożenia przewoźnik powinien skontaktować się z rodzicami/opiekunami, w celu ustalenia szczegółów dowozu.
    Jeśli wniosek został rozpatrzony negatywnie zostaną Państwo poinformowani przez Wydziału Edukacji o przyczynach jego odrzucenia.
  • Jeśli wniosek na zwrot kosztów dowozu realizowanego przez rodzica/opiekuna złożony został później niż w połowie sierpnia (lub w trakcie roku szkolnego) i zostanie on rozpatrzony pozytywnie, to po około 7 dniach od daty jego złożenia rodzice/opiekunowie mogą kontaktować się z placówką oświatową w celu podpisania stosownej umowy. Jeśli wniosek został rozpatrzony negatywnie zostaną Państwo poinformowani przez Wydziału Edukacji o przyczynach jego odrzucenia.

(powrót)