Oświata

W szkołach zawodowych wciąż trwają egzaminy

W szkołach zawodowych wciąż trwają egzaminy

Za nami matury i egzaminy ósmoklasistów, a pod koniec czerwca rozpoczęły się egzaminy zawodowe. Te ostatnie - w części praktycznej - również dobiegają końca. Od 24 czerwca uczniowie oraz absolwenci gliwickich szkół zawodowych, zdawali egzaminy z przygotowania zawodowego. To zwieńczenie kształcenia, które realizowane jest w technikach i szkołach branżowych.

Mimo wakacji, nauczyciele nie próżnują

Mimo wakacji, nauczyciele nie próżnują

Jak co roku nauczyciele kontraktowi, którzy zakończyli 3-letni staż awansu zawodowego na kolejny stopień, złożyli pod koniec czerwca wnioski, o przystapienie do egzaminu. Zdany egzamin pozwoli im zostać nauczycielami mianowanymi. Obecnie w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, trwają prace powołanych przez Prezydenta miasta komisji egzaminacyjnych, składających się z przedstawiciela miasta, przedstawiciela Kuratorium Oświaty, dyrektora szkoły, w której nauczyciel zrealizował staż, dwóch ekspertów z listy ekspertów ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz na wniosek nauczyciela – przedstawiciela związków zawodowych.

Jeśli nie konkursy, to roczne powierzenia

Jeśli nie konkursy, to roczne powierzenia

Niemal w ostatnim tygodniu przed wprowadzeniem w marcu na terenie Polski obostrzeń związanych z COVID-19, w Gliwicach odbyło się większość konkursów na stanowiska dyrektorów szkół. Konieczność ich organizacji wynika z przepisów Prawa Oświatowego. W tych, które się rozstrzygnęły, wygrali dotychczasowi dyrektorzy szkół. Na okres pięciu lat - zgodnie z przepisami prawa - Prezydent Adam Neumann powierzy stanowiska dyrektorom: Pani Hannie Szczepaniak - stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Gliwicach, Pani Małgorzacie Semik - stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8 w Gliwicach, Pani Annie Krasowskiej - stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach oraz Pani Dorocie Meryk - stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 w Gliwicach.
Ponadto - w związku z nierozstrzygniętym konkursem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 w Gliwicach, Prezydent powierzył stanowisko dyrektora, Pani Iwonie Burzyńskiej - dotychczasowemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach - Wilczym Gardle.

Gliwicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna to wyjątkowe miejsce.

Gliwicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna to wyjątkowe miejsce.

Budynek przy ulicy Gierymskiego zmienił się w centrum pomocy uczniom i wsparcia dla nauczycieli i rodziców.

Kilka miesięcy temu Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zmieniła swoją lokalizację i funkcjonuje obecnie w zupełnie nowej, dostosowanej do swoich potrzeb przestrzeni. Po adaptacji budynku przy ulicy Gierymskiego gliwicka Poradnia stała się miejscem wyjątkowym. Teraz to ponad 2 tys. m kw. powierzchni przygotowanych specjalnie z myślą o potrzebach dzieci i młodzieży. Nie tylko dzieci dotknięte wadami rozwojowymi, ale wszystkie wymagające wsparcia, a także ich rodzice, opiekunowie i nauczyciele, otrzymują tu kompleksową pomoc w zakresie diagnozy, terapii, opinii i orzecznictwa. Placówka odpowiada również za organizację wczesnego wspomagania rozwoju oraz koordynację usług specjalistów z terenu miasta. W tym samy miejscu udzielane jest również wsparcie szkoleniowo-warsztatowe nauczycielom - tę działalność Poradnia przejęła po zlikwidowanym Gliwickim Ośrodku Metodycznym.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Drodzy Uczniowie,
Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice!

Rozpoczęły się długo wyczekiwane przez wszystkich wakacje. Za nami kolejny rok szkolny. Był to jednak rok szczególny. Rok, który całemu środowisku oświatowemu nie oszczędził stresów i trudnych emocji. Szczególne wyrazy uznania kieruję do wszystkich tych, którzy zaangażowali się nie tylko w realizację swoich obowiązków, ale w tym niezwykle trudnym czasie, ogromny wysiłek włożyli także w pomoc innym.

Stypendia szkolne. Co i jak?

Stypendia szkolne. Co i jak?

Dział Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach przypomina o możliwości ubiegania się przez młodych gliwiczan o stypendia na rok szkolny 2020/2021. Czasu na złożenie wniosku jest dużo – do 15 września. Komu przysługują pieniądze i na jakich zasadach?

Gratulacje dla laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych!

Gratulacje dla laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych!

Pod koniec marca 2020 roku zakończył się etap wojewódzki Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych. Młodzi gliwiczanie osiągnęli w nim znakomite wyniki, co jest naprawdę trudnym i ambitnym zadaniem. Najpierw trzeba uzyskać 75% punktów w etapie szkolnym, by dostać się do etapu miejsko-gminnego. Następnie 85% w etapie miejsko-gminnym, aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego konkursu. Zdobycie co najmniej 50% punktów w etapie wojewódzkim, pozwala uzyskać tytuł finalisty konkursu, a najlepsi, którzy zdobyli co najmniej 85% punktów, zostają laureatami. Uzyskanie takiego wyniku wymaga szerokiej wiedzy, umiejętności logicznego myślenia i odporności na stres.

Zaczynamy od nowa? Szkoła Podstawowa nr 30 już jest!

Zaczynamy od nowa? Szkoła Podstawowa nr 30 już jest!

Prawdziwy akt odkrycia nie polega na odnajdywaniu nowych lądów, lecz na patrzeniu na stare w nowy sposób
– Marcel Proust

Kto nie marzy o tym, by choć przez chwilę móc zostać odkrywcą? Lub by coś stworzyć na nowo? By poczuć ten dreszczyk emocji, który pojawia się zawsze wtedy, gdy podejmujemy decyzję: Zaczynamy od nowa?
Właśnie takie wyzwanie stanęło przed nami. Nowa Szkoła Podstawowa!
Stworzona zupełnie od podstaw, na nowo!

Wakacyjne Warsztaty w gliwickim MDK

Wakacyjne Warsztaty w gliwickim MDK

MDK, jak co roku, chce uprzyjemnić dzieciom spędzane w mieście wakacje. Ze względu jednak na zagrożenie epidemiologiczne, trzeba było zmodyfikować ofertę.
Zdrowie i bezpieczeństwo uczniów jest najważniejsze, więc kierując się wytycznymi MEN i GIS, przygotowano ofertę warsztatową dla dzieci i młodzieży. Warsztaty będą odbywać się w pierwszych trzech tygodniach wakacji. Każdy może wziąć udział tylko w jednym cyklu warsztatowym.