Aktualności | Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - ważne informacje!

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - ważne informacje!

foto: pixabay.com

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - ważne informacje!

Opublikowane: 12.07.2022 / Sekcja: Oświata 

20 lipca 2022 r. zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych do wybranych przez nich oddziałów szkół średnich oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych.

Kandydaci zakwalifikowani składają potwierdzenie woli przyjęcia, w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej), w terminie od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r.

Kandydaci do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – dostarczają także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (szczegółowe informacje w szkołach).

Po zakończeniu ww. etapu, komisje rekrutacyjne podadzą w dniu 29 lipca 2022r. do publicznej wiadomości, listy kandydatów przyjętych oraz listy kandydatów nieprzyjętych.

Od 01 sierpnia 2021 r. na stronie internetowej wspomagającej rekrutację, będzie opublikowana informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach, które prowadzą rekrutację do klas pierwszych.

Pozostałe informacje na stronie: http://https://edukacja.gliwice.eu/rekrutacja/szkoly-ponadpodstawowe