Aktualności | Dyrektorzy gliwickich szkół nie próżnują

Dyrektorzy gliwickich szkół nie próżnują

Dyrektorzy gliwickich szkół nie próżnują

Opublikowane: 14.07.2022 / Sekcja: Oświata 

Wakacje dla wielu szkół, to czas intensywnej pracy. Choć zgoła innej niż tej, która kojarzy się z okresem od września do czerwca. Remonty, modernizacje i prace inwestycje - to pierwsze co przychodzi na myśl. Jednak jest jeszcze jeden obszar, który dotyczy głównie nauczycieli i kadry zarządzającą. Wakacje to równiez okres szkoleń, egzaminów i podnoszenia kwalifikacji. Nie inaczej jest wśród gliwickich pedagogów.

Dyrektor ZS-P 16 Joanna Sokołowska - Czarnecka oraz dyrektor ZSO 8 Katarzyna Dąbrowska wraz ze swoimi zastępcami - Grzegorzem Adamczykiem - ZS-P 16 i Olgą Wawrzyniak - ZSO 8,  w ramach programów Erasmus+ oraz PO WER, zdobywali wiedzę i umiejętności na międzynarodowym szkoleniu kadry zarządzającej w Portugalii.
Szkolenie „Leadership and in service teacher's training: NA European innovative approach" odbyło się w terminie 4-09.07.2022 w miejscowości Sesimbra. W ramach szkolenia nasi dyrektorzy poznali system edukacji w portugalskich szkołach.
- Co się okazało? Jest podobny do naszego. Z małym wyjątkiem. Kilka portugalskich szkół, z inicjatywy jednego z dyrektorów, przystąpiło do "eksperymentu pedagogicznego" - opowiadał po powrocie Katarzyna Dąbrowska. - W ramach niego dyrektor ma pełną swobodę działania. "Prawo oświatowe" nie jest dla niego gorsetem - nie ma obowiązku stosowania ramowych planów nauczania, czy sprawdzania realizacji podstawy programowej na danym etapie edukacyjnym. Dyrektor swobodnie może łączyć uczniów w grupy międzywydziałowe czy wiekowe - nie ma tradycyjnych klas. Czasami 10-latek pracuje z 11-latkiem a nawet 12-latkiem. Nie ma też ... przedmiotów! Treści nauczania, dostosowane są przez dyrektora i nauczycieli indywidualnie, dla każdej grupy realizującej projekt. Uczniowie nabywają umiejętności i wiadomości zawarte w podstawie programowej, realizując 2-3 projektów w trakcie roku szkolnego. Pojedyncze zajęcia projektowe trwają 100 minut. Standardowy plan lekcji ucznia to 13 godzin pracy w grupie, 10 godzin pracy podczas realizacji projektu, 2 godziny tutoringu, 2 godziny zajęć społecznych oraz 3 godziny wychowania fizycznego. Co w tym systemie jest wyjątkowego? Uczniowie nie tyle są nauczani przez nauczycieli w sposób podawczy, co uczą się SAMI! rozwiązując dany problem. Efekty pracy przedstawiane są na forum szkoły.
Jaka jest zatem rola nauczyciela w takiej szkole? - Nauczyciel nie uczy, a ... jest do dyspozycji ucznia, który się uczy! Jego zadaniem nie jest „wykładanie treści”, a podpowiadanie, jak się uczyć, na co zwrócić uwagę. To uczniowie sami, mając konkretne zadanie, dowodzą np. twierdzenia Pitagorasa nie poznawszy go wcześniej!

Co Wy na takie rozwiązanie?
Nam się podoba!

program Erasmus+ oraz PO WER w Portugalii program Erasmus+ oraz PO WER w Portugalii program Erasmus+ oraz PO WER w Portugalii program Erasmus+ oraz PO WER w Portugalii program Erasmus+ oraz PO WER w Portugalii program Erasmus+ oraz PO WER w Portugalii program Erasmus+ oraz PO WER w Portugalii program Erasmus+ oraz PO WER w Portugalii program Erasmus+ oraz PO WER w Portugalii program Erasmus+ oraz PO WER w Portugalii program Erasmus+ oraz PO WER w Portugalii program Erasmus+ oraz PO WER w Portugalii program Erasmus+ oraz PO WER w Portugalii program Erasmus+ oraz PO WER w Portugalii program Erasmus+ oraz PO WER w Portugalii