Stypendia Prezydenta Miasta - Zaświadczenia dla laureatów i finalistów

Dodano: 17.09.2020 / Sekcja:
stypendium

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zaświadczeń dla laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem Kuratorium Oświaty, Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2019/2020 - zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty z 30 marca 2020 r.,* - zostały zamieszczone na Platformie internetowej "Konkursy przedmiotowe".
Za pobranie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata z Platformy internetowej "Konkursy przedmiotowe", odpowiada dyrektor szkoły, z której uczeń uzyskał tytuł finalisty lub laureata konkursu.

Źródło: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-zaswiadczen-dla-laureatow-i-finalistow-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-slaskiego-w-roku-szkolnym-2019-2020/

Więcej:

_________

* Decyzja nr OA-OR.110.1.7.2020 Śląskiego Kuratora Oświaty z 30 marca 2020 roku zmieniająca decyzję OA-OR.110.1.26.2019 z 9 września 2019 roku w sprawie organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2019/2020