Stypendia Prezydenta Miasta

Dodano: 27.08.2020 / Sekcja:
Stypendium Prezydenta Miasta Stypendium Prezydenta Miasta

Uwaga, uwaga! Nabór wniosków wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów w 2020 r., ogłoszony. Stypendium mogą uzyskać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych, pobierający naukę w Gliwicach.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice 2020 może wystąpić, dyrektor lub nauczyciel szkoły (po uzyskaniu zgody ucznia lub opiekunów prawnych), rodzic lub opiekun prawny oraz pełnoletni uczeń.

Termin składania wniosków: do 30 września 20120 r.

Szczegóły: https://edukacja.gliwice.eu/stypendia-prezydenta-miasta