Aktualności | A po lekcjach w SP 12… rozwijamy pasje

A po lekcjach w SP 12… rozwijamy pasje

A po lekcjach w SP 12… rozwijamy pasje

Opublikowane: 25.11.2021 / Sekcja: Oświata 

Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 od zawsze cieszyły się popularnością. Niektóre z nich trwają nieprzerwanie od ponad 30 lat. Zdarza się więc, że rodzice, którzy w dzieciństwie uczestniczyli w treningach "Gaduł" czy "Kółka Szachowego", teraz przyprowadzają na nie swoje pociechy.

Zespół Miniatur Tanecznych "Gaduły " działa w Szkole Podstawowej nr 12 od 35 lat. "Gaduły" działają w czterech grupach wiekowych i niemal każdego roku odnoszą znaczące sukcesy na Ogólnopolskich Festiwalach Tanecznych. W tym roku, pomimo utrudnień spowodowanych pandemią, zdobyły II miejsce i wyróżnienie I stopnia na Ogólnopolskim Festiwalu Tanecznym "Rhytm and Style", który odbył się w czerwcu w Jastrzębiu Zdroju. Najnowszymi osiągnięciami „Gaduł” są dwa wyróżnienia I stopnia zdobyte 6 listopada na Ogólnopolskim Festiwalu "Magia Tańca " Rybniku.
Tancerze opuszczający mury ZSP2 mogą doskonalić swoje umiejętności w Młodzieżowym Zespole Tańca Współczesnego „ILUZJA”, prowadzonym przez pedagoga i nauczyciela wychowania fizycznego, Panią Zofię Dąbrowską - przez lata równolegle do pracy w szkole, prowadzącą zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury. Obecnie nadal rozwija pasje taneczne młodzieży i dzieci, podczas zajęć pozalekcyjnych w szkole. Młodsi tancerze, realizują się również pod okiem pani Zofii w zespole tanecznym „SWING”.

Od wielu lat w szkole prowadzone są również zajęcia Kółka Szachowego. Pan Jarosław Kocela uczy gry w szachy dzieci i młodzież, w kilku kategoriach wiekowych - od sześciolatków począwszy. Wiele pokoleń młodych szachistów, może doskonalić umiejętności, zarówno w ramach cotygodniowych spotkań, jak i licznych turniejów rejonowych i ogólnopolskich. Ich organizacja, już od 21 lat, jest możliwa dzięki współpracy szkoły, Szkolnego Związku Sportowego w Gliwicach i Klubu Środowiskowego AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Klub Środowiskowy AZS, jest ponadto organizatorem zajęć judo w szkole na Koperniku. Sekcja judo AZS, to ponad 60 lat tradycji bogatej w liczne sukcesy - medale Mistrzostw i Pucharów Świata, Europy, Polski czy Śląska. W szkole już od paru lat filię tej sekcji prowadzi trener, Jacek Malczewski – nauczyciel wychowania fizycznego. Judo to przede wszystkim łagodna droga do zwinności ucząca dyscypliny, szacunku, bezpiecznego upadania, rzutów i technik w parterze, ale nie pozbawiona zabawy. Adepci judo mają także szansę, po odpowiednim szkoleniu, sprawdzić swoje umiejętności na turniejach (absolwentka szkoły, która na zajęciach szkolnych zaczynała swoją karierę, zdobywała potem medale w Pucharze Polski i Mistrzostwach Śląska).

Młodsi uczniowie z zacięciem artystycznym mogą rozwijać swoją wrażliwość estetyczną, wyobraźnię oraz twórcze myślenie w ramach cyklicznie prowadzonych zajęć koła plastycznego "Zaczarowany świat plastyki”. Przyjazna atmosfera panująca w czasie zajęć sprzyja twórczej pracy oraz nawiązywaniu więzi między rówieśnikami i nauczycielem. W czasie zajęć towarzyszy dzieciom wiele pozytywnych emocji, które wpływają na ich wiarę we własne uzdolnienia. Tematyka zajęć jest różnorodna, dobierana do pór roku, przypadających świąt oraz zainteresowań młodych artystów.

Nauczyciele szkoły, wykorzystując bazę szkolną i własne doświadczenie, na wiele różnych sposobów zachęcają dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zajęcia pozalekcyjne, cykliczne lub cotygodniowe, mają nauczyć młodzież twórczo wykorzystywać czas wolny, ale też umożliwiają zdobycie innych umiejętności niż te szkolne. Temu z pewnością sprzyjają warsztaty rękodzieła od kilkunastu lat organizowane w szkole w okresie świąt. Dziewczęta i chłopcy mogą w czasie spotkań opanować różne techniki prac rękodzielnych: filcowania, quillingu, decoupage, makramy. Wykonane prace często przeznaczane są na upominki dla najbliższych lub ofiarowane na kiermasze świąteczne.

To tylko kilka przykładów zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gliwicach. To co najważniejsze, to podkreślana przez rodziców, możliwość rozwijania zainteresowań i pasji w czasie wolnym od nauki, w budynku szkoły, blisko miejsca zamieszkania, bez konieczności dojazdów. Dzięki temu, Szkoła Podstawowa nr 12 jest dla uczniów nie tylko miejscem nauki, ale również atrakcyjnym obiektem, w którym popołudniami tętni życie artystyczne, taneczne, plastyczne i sportowe.

Inne podobne tytuły:
Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2