Aktualności | Zajęcia pozalekcyjne w SP 14 - Tu każdy uczeń znajdzie coś dla siebie.

Zajęcia pozalekcyjne w SP 14 - Tu każdy uczeń znajdzie coś dla siebie.

Zajęcia pozalekcyjne w SP 14 - Tu każdy uczeń znajdzie coś dla siebie.

Opublikowane: 15.11.2021 / Sekcja: Oświata 

Zespół "Sośniczanie". Grupa taneczno-wokalna, prowadzona przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach, od ponad dekady znana jest nie tylko w naszym mieście, ale i w województwie śląskim. Nic dziwnego, gdyż uczniowie szkoły - zamieszkali w większości w dzielnicy Sośnica, uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych taneczno-wokalnych, występowali w ludowych śląskich strojach, na wielu scenach naszego regionu. Wśród wielu turniejów i występów, na których zespół zebrał nie tylko oklaski, ale i nagrody, nie sposób nie wspomnieć o wspólnym koncertowaniu z Zespołem Pieśni i Tańca "Śląsk". A to wszystko za sprawą zaangażowanych nauczycieli szkolnych, którzy po zajęciach lekcyjnych pracowali z chętnymi dziećmi.
Od września bieżącego roku, Szkoła Podstawowa nr 14 poszerzyła swoją ofertę zajęć pozalekcyjnych, o jeszcze bogatsze propozycje.

Oferta zajęć pozalekcyjnych oraz baza, którą dysponuje szkoła i miasto Gliwice, sprzyjającą rozwijaniu uzdolnień oraz zainteresowań uczniów, a także kształtowaniu sportowego ducha. Popołudniowe zajęcia, są nie tylko uzupełnieniem propozycji szkolnych w zakresie edukacji, ale je poszerzają. Niebagatelna w tym zasługa nauczycieli, którzy w poprzednich latach zatrudnieni byli w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach, a od tego roku związali swoje życie zawodowe ze Szkołą Podstawową nr 14.

W ramach zajęć pozalekcyjnych, dzieci mogą korzystać z:

  • nauki gry na gitarze,
  • zajęć muzycznych z keyboardu,
  • zajęć plastycznych MEZZOTINTA,
  • zajęć fotograficznych CONNECT,
  • Akademii Architekta,
  • tańca i śpiewu w zespołach muzycznym - "Białe i Czarne" oraz "Swing".

- Jak pogodzić naukę, z zajęciami rozwijającymi umiejętności i talenty pozaprzedmiotowe? Niezwykle ważna jest współpraca nauczycieli przedmiotowych, z nauczycielami prowadzącymi zajęcia pozalekcyjne. Ci pierwsi, często podczas lekcji, odkrywają talenty artystyczne w czasie realizacji obowiązkowego programu szkolnego. Wówczas zachęcają uczniów do udziału w pozaszkolnych zajęciach, które poszerzą ich wiedzę i rozwijają uzdolnienia - wyjaśnia dyrektor szkoły, Pani Iwona Pochopień.

Placówka szkolna przeznaczyła dotychczas niewykorzystywane popołudniami sale do prowadzenia zajęć plastycznych, fotograficznych i muzycznych, aby także przygotowana przez zaangażowanych nauczycieli przestrzeń, zachęcała do działania.
Ukoronowaniem decyzji podjętych w bieżącym roku szkolnym, były wypowiedzi rodziców uczniów po niedawnych zebraniach: zadowolenie z możliwości rozwijania pasji, blisko miejsca zamieszkania, samodzielnie, z wykorzystaniem budynku szkoły, który dotychczas kojarzył się z obowiązkowymi dopołudniowymi lekcjami.

Uczniowie chętnie wykorzystują swoje doświadczenia szkolne w czasie zajęć pozaszkolnych i odwrotnie. Od lat biorą udział w konkursach i zdobywają nagrody. Przykładem jest Wyróżnienie dla Zespołu Tanecznego "Swing" w VII Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych w Rybniku „Magia Tańca” 2021.

Warto też przypomnieć, jak ogromne znaczenie ma baza sportowa przy SP 14. Przede wszystkim nowoczesne boisko, oddane do użytku we wrześniu 2020 roku, ku ogromnej radości całej społeczności szkolnej i dzielnicowej. Dzieci i młodzież grają w piłkę, biegają nie tylko w dni robocze, ale również dni wolne od zajęć do późnych godzin wieczornych; to ważne, szczególnie w okresie pandemii oraz w czasach, kiedy telefon i komputer coraz bardziej pochłaniają i uzależniają młode pokolenie.

Szkoła Podstawowa nr 14 to dobry przykład, jak placówka oświatowa może tętnić życie, nie tylko do południa, ale również i w czasie wolnym od lekcji. Tak trzymać!

Zajęcia pozalekcyjne w SP 14 zajęcia pozalekcyjne w SP 14 Zajęcia pozalekcyjne w SP 14 Zajęcia pozalekcyjne w SP14 zajęcia pozalekcyjne w SP14 Zajęcia pozalekcyjne w SP14 Zajęcia pozalekcyjne w SP 14