Aktualności | Co po szkole? Czyli o zajęciach pozalekcyjnych w ZSO nr 2 w Gliwicach

Co po szkole? Czyli o zajęciach pozalekcyjnych w ZSO nr 2 w Gliwicach

Co po szkole? Czyli o zajęciach pozalekcyjnych w ZSO nr 2 w Gliwicach

Opublikowane: 23.11.2021 / Sekcja: Oświata 

Współczesna szkoła nie ogranicza się jedynie do kształcenia młodych ludzi, poprzez przekazywanie im podczas lekcji wiedzy z zakresu różnych dziedzin. Bardzo ważna rolę odgrywa również rozwijanie pasji i zainteresowań, pobudzanie twórczego myślenia, kształtowanie empatii czy zachęcanie do aktywności fizycznej. Temu wszystkiemu w dużej mierze sprzyja oferta zajęć pozalekcyjnych, którą oferować powinna placówka edukacyjna.
Szkoła Podstawowa nr 38 w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, może pochwalić niezwykle zróżnicowaną i bogatą ofertą zajęć dodatkowych. Współpraca nauczycieli przedmiotowych z nauczycielami zajęć pozalekcyjnych oraz nauczycielami Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach, a także Rady Dzielnicy sprawiła, że oferta zajęć pozalekcyjnych została poszerzona o dodatkowe ciekawe propozycje.
Dzięki nauczycielom-pasjonatom oraz nowoczesnej bazie, którą dysponuje miasto Gliwice, łabędzkie dzieci i młodzież, mają możliwość poszerzania zainteresowań i rozwijania różnego rodzaju umiejętności.

Szkoła Podstawowa nr 38, proponuje uczniom udział w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

  • zajęcia teatralne,
  • nauka gry na gitarze,
  • nauka gry na keyboardzie,
  • zajęcia wokalne - zespół “Echo”,
  • zajęcia taneczne - zespół taneczny “Szkolne Nastki”,
  • studio Kredka,
  • szermierka japońska i karate
  • zajęcia sportowe z koszykówki i piłki siatkowej.

Niewątpliwym atutem szkoły jest sąsiadujące z nią Centrum Sportowo-Kulturalne “Łabędź”, w którym odbywa się większość proponowanych zajęć. Warto nadmienić, że w CS-K "Łabędź" - poza nowoczesną halą sportową z trybunami mogącymi pomieścić kilkaset osób, znajduje się również sala widowiskowa, na której uczniowie z koła teatralnego ćwiczą swoje umiejętności aktorskie. O ile na hali sportowej, dzieci mogą się poczuć jak gwiazdy sportu, to na scenie sali widowiskowej, dzięki profesjonalnemu nagłośnieniu i oświetleniu, mogą poczuć się one jak na deskach prawdziwego teatru.

Wspominając o zajęciach artystycznych, nie można pominąć szkolnego zespołu “Echo”, w którym już od kilkunastu lat dzieci oraz młodzież łabędzka szlifują swoje umiejętności wokalne. Zespół oraz jego członkowie byli laureatami wielu konkursów międzyszkolnych, a także wojewódzkich. Ponadto dbają oni o oprawę muzyczną szkolnych uroczystości, a także udzielają się na lokalnych festynach.

Wieloma nagrodami mogą również pochwalić się tancerki z zespołu “Szkolne Nastki”. Na zajęciach prowadzona jest nauka tańców nowoczesnych. Taniec to nie tylko pasja. Już dawno udowodniono, że ma on świetny wpływ na kondycję psychiczną, samopoczucie i zadowolenie z życia. Dzięki niemu dziewczynki lepiej poznają swoje ciało, pokonują własne ograniczenia, a także pozbywają się kompleksów, co ma ogromny wpływ na budowanie poczucia własnej wartości.

Od bieżącego roku szkolnego łabędzka placówka dodatkowo oferuje zajęcia plastyczne w ramach studia Kredka. Koncentrują się one na nabywaniu umiejętności plastycznych, rozwijaniu kreatywności, pobudzaniu wyobraźni oraz ćwiczeniu umiejętności manualnych. Dzieci mogą dać upust swojej twórczej energii, wykonując różnorodne prace, od tych z użyciem zwykłej kredki, przez rzeźbę, collage, a nawet projektowanie ubrań.

Na szczególną uwagę zasługują zajęcia szermierki japońskiej i karate. We współpracy z Radą Dzielnicy, szkoła oferuje tego typu aktywność pozalekcyjną, ale i środowiskową. Warto wspomnieć, że zajęcia te kierowane są nie tylko do uczniów, ale także do całych rodzin – od dziadków do wnuków. Dzięki temu łabędzianie mają możliwość nie tylko poznawania obcej fascynującej kultury i zadbania o kondycję fizyczną, ale również umacniania więzi międzypokoleniowej. O unikalności zajęć może świadczyć również to, że instruktor szermierki jest jednym z nielicznych w Europie posiadających uprawnienia do przekazywania wiedzy na temat tego sportu.

Szkoła Podstawowa nr 38 w Gliwicach może poszczycić się niezwykle bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych. Jest świetnym przykładem na to, że życie szkoły nie kończy się wraz z ostatnim dzwonkiem. Wykorzystując bazę i zaplecze placówki, stworzono mieszkańcom Łabęd doskonałe warunki do tego, by mogli rozwijać swoje zainteresowania, doskonalić umiejętności oraz odkrywać nowe pasje.
Z pewnością każdy z łabędzkich uczniów znajdzie coś dla siebie.

Inne podobne tytuły:
zajęcia pozalekcyjne w ZSO nr 2 zajęcia pozalekcyjne w ZSO nr 2 zajęcia pozalekcyjne w ZSO nr 2 zajęcia pozalekcyjne w ZSO nr 2 zajęcia pozalekcyjne w ZSO nr 2 zajęcia pozalekcyjne w ZSO nr 2 zajęcia pozalekcyjne w ZSO nr 2 zajęcia pozalekcyjne w ZSO nr 2 zajęcia pozalekcyjne w ZSO nr 2