Aktualności | X edycja projektu Edukacyjnego „Dni Gliwickich Młodych Naukowców” - 23 luty 2024 r.

X edycja projektu Edukacyjnego „Dni Gliwickich Młodych Naukowców” - 23 luty 2024 r.

X edycja projektu Edukacyjnego „Dni Gliwickich Młodych Naukowców” - 23 luty 2024 r.

Opublikowane: 26.02.2024 / Sekcja: Oświata 

X  edycja projektu Edukacyjnego „Dni Gliwickich Młodych Naukowców” - 23 luty 2024 r.

Honorowy patronat nad projektem objęli: Prezydent Miasta Gliwice Adam Neumann oraz Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz Dyrektor Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach - dr Wojciech Zając. Ideą tego wielopłaszczyznowego przedsięwzięcia, realizowanego przy współpracy z Politechniką Śląską, jest między innymi popularyzacja nauk ścisłych oraz pomoc w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej. 
W tym roku odbyła się już X edycja projektu. Warto podkreślić, że projekt cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży i jest przykładem bardzo cennej współpracy pomiędzy gliwicką oświatą i środowiskiem naukowym Politechniki Śląskiej.

Koordynatorami projektu są IV Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 13.
Realizacja projektu obejmowała Akademię Najmłodszego Naukowca, Naukową Ligę Szkół Podstawowych oraz działania Politechniki Śląskiej. W ramach Naukowej Ligi Szkół Podstawowych przeprowadzono 5 konkursów:
• biologiczny - organizator: IV Liceum Ogólnokształcące, uczestnicy: 26 uczniów z 13 gliwickich szkół podstawowych;
• matematyczny - organizator: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w ZSP 5, uczestnicy: 51 uczniów z 17 gliwickich szkół podstawowych;
• fizyczno-chemiczny - organizator: V Liceum Ogólnokształcące, uczestnicy: 36 uczniów z 12 gliwickich szkół podstawowych;
• przyrodniczy - organizator: Szkoła Podstawowa nr 13, uczestnicy: 45 uczniów z 15 szkół;
• Informatyczny - organizator: Szkoła Podstawowa nr 6, uczestnicy: 15 uczniów z 15 szkół;
Działania Politechniki: warsztaty i pokazy dla uczniów szkół podstawowych.
Bardzo dziękujemy za udział w projekcie i obecność podczas gali finałowej.
Do zobaczenia za rok!

Zapraszamy do galerii: https://edukacja.gliwice.eu/galeria-oswiatowa/Dni_Gliwickich_Mlodych_Naukowcow_2024