Aktualności | Wyniki konkursu „Śląskie stroje ludowe” - sukcesy uczniów SP 39

Wyniki konkursu „Śląskie stroje ludowe” - sukcesy uczniów SP 39

Wyniki konkursu „Śląskie stroje ludowe” - sukcesy uczniów SP 39

Opublikowane: 01.06.2022 / Sekcja: Oświata 

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 im. Obrońców Pokoju w Gliwicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 uczestniczyli w prowadzonej gwarą śląską Sesji Historycznej „Śląskie Stroje Ludowe”, której organizatorem była Gmina Toszek.

Do zamku w Toszku zaproszono uczniów szkół podstawowych z Gliwic i powiatu gliwickiego. Goście wysłuchali prelekcji o tym jak dawniej ubierano się na Górnym Śląsku, poznali śląskie tradycje, obyczaje i pieśni z regionu Górnego Śląska.
Uroczystość odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, Muzeum w Gliwicach, burmistrza Toszka, Związku Górnośląskiego, Fundacji ROZBARK w Bytomiu.

Uwieńczeniem spotkania było wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu Plastyczno-Historycznego „Śląskie Stroje Ludowe”. Bank nagród i wyróżnień rozbili uczniowie SP 39.

W kategorii klas 4-5:

GRAND PRIX zdobyła Hanna Fidyk,

II miejsce – Lidia Grec,

III miejsce ex aequo – Natalia Dubełek oraz Patryk Połeć.

W kategorii klas 6-8:

GRAND PRIX zdobyła Maja Caban,

I miejsce - Alicja Turkowska,

II miejsce – Amelia Dubełek,

III miejsce – Milena Łukaszek,

wyróżnienia - Hanna Górczyńska, Amelia Błesznowska.

Jedną z wielu nagród dla laureatów i ich rodziców jest Wycieczka na Nikiszowiec i do skansenu w Chorzowie, którą ufundował Związek Górnośląski. Prace wszystkich uczestników były przepiękne. Niektórzy zechcieli podzielić się z nami tym, jak powstawały te małe dzieła sztuki.
- Lidka wykonała pracę plastyczną kredkami na bloku technicznym o wymiarze A3. Inspiracją dla niej była fotografia jej cioci - właścicielki oryginalnego stroju Śląskiego rozbarsko-bytomskiego. Najtrudniejszym elementem było wykonanie obrazu, który z jednej strony dokładnie odwzorowywał elementy stroju, ale równocześnie nie był kopią fotografii. Dlatego też Lidka dodała od siebie rysunek w tle - Śląski familok nawiązujący do budynków zabytkowych części śląskich miast, na przykład Nikiszowca – zdradziła mama Lidii Grec.

Inspiracją do wzięcia udziału w konkursie dla Patryka Połecia była inicjatywa organizowanego przez nauczyciela historii, Grzegorza Kamińskiego, plebiscytu w Katowicach. Patryk brał udział w tym wydarzeniu przebrany w strój rozbarsko-bytomski. Zdjęcie z koleżanką przebraną w taki strój, które zostało wykonane w dniu plebiscytu, posłużyło za wzór do wykonania kolorowymi kredkami pracy konkursowej. Najtrudniejsze w wykonaniu pracy dla Alicji Turkowskiej było odwzorowanie szczegółów stroju. Natchnieniem do pracy był wybrany na podstawie rysunków z internetu cieszyński strój ludowy. Alicja wzorowała się na fotografii, która przedstawiała parę - kobietę i mężczyznę w tradycyjnym cieszyńskim stroju. Technika pracy to rysunek ołówkiem i kredkami. Milena Łukaszek tak opowiada o swojej pracy - Praca została wykonana farbami akrylowymi na bloku płóciennym. Inspiracją były moje zainteresowania, w tym historia oraz malarstwo. W samej pracy najtrudniejszy był z pewnością szkic. Samo malowanie, szczególnie detale, to dla mnie przyjemność.

Jury konkursu wybierało najlepsze spośród przeróżnych prac. Wszystkie łączy jedno – zamiłowanie do małej ojczyzny – Górnego Śląska.