Aktualności | Współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym

Współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym

Archiwum ED

Współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym

Opublikowane: 06.03.2023 / Sekcja: Oświata 

Rozpoczął się kolejny rok współpracy miasta Gliwice ze Szkolnym Związkiem Sportowym. To konsekwencja działań określonych w Kierunkach Rozwoju Sportu w naszym mieście. Przynosi ona efekty m.in. w postaci prowadzenia coraz większej liczby zajęć w ramach Szkolnych Klubów Sportowych w gliwickich szkołach. 
Program polega na prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 godzin w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych, na poziomie szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. W ramach SKS-ów, w tym roku szkolnym, liczba grup ćwiczebnych zwiększyła się do 81 grup dla blisko 1478 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w ub. roku 50 grup dla 900 uczniów), a zaangażowanych w realizację zajęć z dziećmi i młodzieżą, jest już 80 nauczycieli gliwickich szkół, finansowanych przez Śląski Szkolny Związek Sportowy.

Program SKS-ów ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych, pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Sportowe zmagania to doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu po lekcjach, świetna alternatywa dla siedzenia przed ekranem komputera. Uczniowie mają okazję zwiększyć swoją sprawność fizyczną, nauczyć się przydatnych umiejętności i brać udział w zajęciach, które lubią najbardziej.

Dążąc do stworzenia jak najlepszych warunków wszechstronnego, prozdrowotnego rozwoju dzieci i młodzieży, miasto Gliwice systematycznie inwestuje w infrastrukturę sportową, zwłaszcza przy szkołach, a także stawia na klasy sportowe, przeznaczając środki na podnoszenie poziomu sportowego m.in. poprzez treningi i udział w zawodach czy rozgrywkach, w tym tych na najwyższym poziomie oraz na szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych.