Aktualności | Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej w Gliwicach

Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej w Gliwicach

Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej w Gliwicach

Opublikowane: 20.03.2022 / Sekcja: Oświata 

Zanim Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach, zainicjuje swoją działalność w nowym roku szkolnym 2022/2023 w nowej siedzibie przy ul. Ziemowita, jak co roku wiosną, ogłasza nabór uczniów. Rekrutacja będzie prowadzona zarówno do szkoły I stopnia, jak również II stopnia. Takiej okazji nie warto przegapić, bowiem kształcenie artystyczne w gliwickiej Państwowej Szkole Muzycznej, należy do najwyżej ocenianych nie tylko w naszym kraju, ale również za granicą.

  • Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

W Państwowej Szkole Muzycznej I st. przygotowano dla chętnych 2 cykle nauczania:

I. Cykl 6-letni dla dzieci, w wieku od 6* do 9 lat, umożliwiający naukę gry na:
fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, akordeonie, gitarze, flecie, klarnecie, oboju lub trąbce.

II. Cykl 4-letni dla dzieci i młodzieży, w wieku od 10 do 16 lat,w czasie którego uczniowie mogą posiąść umiejętność gry na: fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, akordeonie, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie, waltorni, trąbce, tubie, puzonie lub na instrumentach perkusyjnych.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w formie papierowej wniosku o przyjęcie wraz z zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia dodatkowej nauki w szkole muzycznej).
W przypadku, dzieci 6 – letnich, należy dołączyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej lub zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego.
Wszystkie wymagane dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły, w zakładce
REKRUTACJA DO POBRANIA

Dokumenty należy złożyć w dniach 4 - 29 kwietnia 2022 r.

  • Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia

Państwowa Szkoła Muzyczna II st. zaprasza do rozpoczęcia nauki w klasie:
fortepianu, akordeonu, gitary, instrumentów smyczkowych, dętych i perkusyjnych oraz śpiewu solowego.
Kandydaci do poszczególnych klas powinni wykazać się umiejętnością gry na instrumencie w zakresie szkoły muzycznej I st., bądź predyspozycjami wokalnymi.
Wiek kandydatów nie może przekraczać 23 roku życia.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w formie papierowej wniosku o przyjęcie wraz z zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia dodatkowej nauki w szkole muzycznej).
Wszystkie wymagane dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce
REKRUTACJA DO POBRANIA

Dokumenty należy złożyć w dniach 10 maja - 02 czerwca 2022 r.

Zapraszamy!

Rekrutacja do PSM I st. Rekrutacja do PSM I st.