Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach

Dodano: 10.07.2020 / Kategorie: Zespoły Szkół Ogólnokształcących, Inne placówki oświatowe
PSM I i II st. w Gliwicach

foto: Archiwum PSM I i II st. w Gliwicach

Dane adresowe
ul. Jana Siemińskiego 6
44-100
Gliwice
Dane kontaktowe

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gliwicach jest szkołą publiczną.
Organem prowadzącym jest Gmina Gliwice, nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kształcenie w szkole odbywa się na dwóch poziomach:

  • I stopnia w cyklu 6 – letnim (dla dzieci w wieku 5 – 9 lat), oraz w cyklu 4 – letnim (dla młodzieży w wieku 10 – 16 lat).
  • II stopnia na wydziale instrumentalnym (6 letnim), oraz na wydziale wokalnym (4 letnim).

Szkoła I stopnia jest szkołą umuzykalniającą, rozwijającą zdolności i zainteresowania muzyczne uczniów i przygotowującą ich do świadomego uczestniczenia w życiu muzycznym. Jej absolwenci po zdaniu egzaminów wstępnych mogą kontynuować naukę w szkole II stopnia, która jest szkołą zawodową. Absolwenci szkoły muzycznej II stopnia zdobywają zawód muzyka instrumentalisty (na wydziale instrumentalnym) lub muzyka wokalisty (na wydziale wokalnym) i są przygotowani do kontynuowania nauki w akademiach muzycznych lub na kierunkach muzycznych studiów uniwersyteckich.

Zajęcia w szkole odbywają się w trybie popołudniowym w godzinach od 13:00 – 21:00, od poniedziałku do piątku (w zależności od rozkładu zajęć 2, 3, lub 4 razy w tygodniu).
Kształcenie jest nieodpłatne (rodzice wspomagają fundusz Rady Rodziców). W szkole funkcjonuje wypożyczalnia instrumentów muzycznych. Jest również możliwość wypożyczenia pomocy szkolnych (podręczniki, nuty) w bibliotece szkolnej (czynna codziennie w godz. od 15:00 do 18:00). Oprócz zajęć indywidualnych i ogólnomuzycznych uczniowie naszej szkoły mają możliwość wspólnego muzykowania w ramach chóru dziecięcego (działającego w szkole I stopnia), chóru II stopnia, zespołu smyczkowego, orkiestry, orkiestry dętej, big-bandu oraz zespołów kameralnych. Mogą również sprawdzić swoją wiedzę poprzez udział w konkursach wiedzy o życiu i twórczości kompozytorów, oraz konkursach interdyscyplinarnych (do tej pory – „Kto jest autorem tych słów?”, „Muzyka a polskie zamki i pałace wczoraj i dziś”, „Wspólne inspiracje”), a także włączyć się w redagowanie dwumiesięcznika „My o muzyce” wydawanego przez uczniów szkoły I stopnia pod kierunkiem Aleksandry Dudek.

Szkoła daje mnóstwo koncertów w środowisku, na rzecz miasta i powiatu. Najważniejszym, podsumowującym całoroczną pracę uczniów jest koncert „Gliwiczanie – Gliwiczanom”, odbywający się w ramach Gliwickiej Wiosny.

Tagi: 
PSM I i II st. w Gliwicach
foto: Archiwum PSM w Gliwicach