Aktualności | Młodzież z ZSP 12 promuje turystyczne walory Gliwic

Młodzież z ZSP 12 promuje turystyczne walory Gliwic

ZSP12 - Erasmus+

Młodzież z ZSP 12 promuje turystyczne walory Gliwic

Opublikowane: 14.09.2022 / Sekcja: Oświata 

Realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach projekt Erasmus+ “European Sustainable Tourism” zakończył się 31 sierpnia br. Celem projektu było zwrócenie uwagi na zrównoważony rozwój turystyki w krajach europejskich. Nasza placówka zajmowała się upowszechnianiem zrównoważonej turystyki w naszym mieście. W pierwotnym założeniu projekt miał zakończyć się w 2021 roku, jednak z powodu pandemii Covid-19 został przedłużony i zakończony w tym roku. W wyniku pandemii odwołane zostały wyjazdy do szkół partnerskich w Hiszpanii, Niemczech i Estonii oraz było realne zagrożenie, że projekt nie zostanie ukończony. Pomimo tej trudnej sytuacji oraz faktu, iż uczniowie i nauczyciele przez długi czas skazani byli na lockdown i izolację, wspólnymi siłami, przy zaangażowaniu uczniów i nauczycieli, udało się wykonać wiele zadań projektowych i wypracować trwałe rezultaty.

Głównym rezultatem projektu jest powstanie interaktywnej mapy Gliwic z wytyczonymi ścieżkami turystyki pieszej i rowerowej, propagującymi miejsca związane ze zrównoważoną turystyką regionalną. Mapki były rozpowszechniane wśród społeczności lokalnej w czasie Dni Otwartych Szkoły, festynów oraz innych uroczystości - między innymi uroczystej inauguracji roku szkolnego 2022/2023 w mieście Gliwice, podczas której rezultaty projektu zostały zaprezentowane Panu Senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej Zygmuntowi Frankiewiczowi.

Wśród wielu korzyści jakie projekt przyniósł placówce należy wymienić możliwość wyjazdu uczniów i nauczycieli do krajów partnerskich. Wymiany międzynarodowe to nawiązywanie nowych znajomości z rówieśnikami z innego kraju, dzielenie się doświadczeniami i przeżyciami. To poznawanie odmiennej kultury, obyczajowości, kuchni i zwiedzanie ciekawych, często osobliwych miejsc. Po wyjeździe znajomości między rówieśnikami ze szkół partnerskich są często kontynuowane w mediach społecznościowych, co może zrodzić szansę na zawarcie wieloletniej przyjaźni. Wyjazdy te sprzyjają również europeizacji placówki oraz zapobiegają zjawisku ksenofobii.

Komunikacja w języku angielskim to najlepsza okazja do sprawdzenia, ćwiczenia i poprawy znajomości tego języka. Z uwagi na to, iż językiem używanym w projekcie jest język angielski, oprócz komunikacji z partnerami uczniowie posługują się nim wykonując wszelkie zadania np. filmy, plakaty, prezentacje. Pomaga im to przełamać bariery językowe i wzmocnić motywację do nauki języka obcego.

Podczas wykonywania zadań projektowych uczniowie mieli możliwość rozwinięcia swoich kompetencji informatycznych: korzystali z programu Microsoft Publisher oraz doskonalili korzystanie ze znanych już programów Microsoft Word oraz Microsoft PowerPoint. Samodzielnie tworzyli rozmaite prezentacje, filmy, kartki świąteczne oraz projekty ulotek i map turystycznych.

Uczestnicy projektu rozwijali kompetencje przydatne w rozwoju zawodowym: kreatywność, współpraca w grupie oraz umiejętność zarządzania czasem. Dzięki projektowi uczniowie stają się bardziej otwarci, przełamują bariery językowe, nieśmiałość czy stres związany z prezentowaniem własnej pracy oraz odkrywają swoje mocne strony i talenty. Wyjazd za granicę uczy nie tylko uczniów, ale i nauczycieli wytrwałości, umiejętności radzenia sobie z różnymi emocjami i stresem w zetknięciu z tym co nieznane i inne. Wymiany międzynarodowe kształtują postawy otwartości, tolerancji i empatii. To najlepszy sposób na poznawanie różnorodnych kultur, obyczajów i miejsc oraz budowania poczucia w wspólnoty w ramach Unii Europejskiej. Jest to z pewnością jedna z największych zalet projektu.

Projekt był wynikiem wieloletniej współpracy ze szkołami partnerskimi GREM  Möers w Niemczech, S.I.S. Navarcles w Hiszpanii oraz nowym partnerem - szkołą z Kuressaare w Estonii. W realizację rozmaitych działań projektowych zaangażowani byli następujący nauczyciele: języka angielskiego -pani Androna Cortez (szkolny koordynator projektu) oraz matematyki - pani Izabela Potoczna. Wszystkie projekty Erasmus w placówce są realizowane we współpracy z Panią Dyrektor Aleksandrą Szyszką.

ZSP12 - Erasmus+ ZSP12 - Erasmus+ ZSP12 - Erasmus+ ZSP12 - Erasmus+ ZSP12 - Erasmus+ ZSP12 - Erasmus+