Aktualności | Mimo wakacji, nauczyciele nie próżnują

Mimo wakacji, nauczyciele nie próżnują

Egzamin na stopień nauczyciela mianowanegow Wydziale Edukacji UM Gliwice

Mimo wakacji, nauczyciele nie próżnują

Opublikowane: 22.07.2020 / Sekcja: Oświata 
Więcej na ten temat

Jak co roku nauczyciele kontraktowi, którzy zakończyli 3-letni staż awansu zawodowego na kolejny stopień, złożyli pod koniec czerwca wnioski, o przystapienie do egzaminu. Zdany egzamin pozwoli im zostać nauczycielami mianowanymi. Obecnie w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, trwają prace powołanych przez Prezydenta miasta komisji egzaminacyjnych, składających się z przedstawiciela miasta, przedstawiciela Kuratorium Oświaty, dyrektora szkoły, w której nauczyciel zrealizował staż, dwóch ekspertów z listy ekspertów ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz na wniosek nauczyciela – przedstawiciela związków zawodowych.

W tym roku przed komisjami egzaminacyjnymi powołanymi dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których miasto Gliwice jest organem prowadzącym, staje 47 nauczycieli z gliwickich publicznych szkół i placówek. Najliczniejszą grupę stanowią nauczyciele wychowania przedszkolnego. Warto bowiem pamiętać, że od trzech lat miasto Gliwice sukcesywnie zwiększa liczbę miejsc przedszkolnych oraz etatów nauczycielskich w przedszkolach. To m.in. wynik decyzji ministerialnych, które nie tylko cofnęły 6-latki do przedszkoli, ale również zobowiązały gminy do zapewnienia miejsc w przedszkolach, nie tylko dla pięcio- i sześciolatków (dla tych ostatnich w ramach obowiązkowego roczengo przygotowania przedszkolnego, tzw. "zerówek"), ale również i trzy- i czterolatkom.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu, nauczycielom pozostanie złożenie ślubowania przed Zastępcą Prezydenta Miasta, któremu podlega oświata.
Uroczystość, podczas której zostaną wręczone akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego, odbedzie się w dniu 25 sierpnia 2020, o godzinie 9:00 w Ratuszu Miejskim w Gliwicach.