Kolejni nauczyciele dyplomowani również w Gliwicach

Dodano: 19.08.2020 / Sekcja:
nauczyciel dyplomowany foto: pixabay.com

Mimo wakacji, w ostatnim czasie, liczna grupa nauczycieli gliwickich szkół, przystąpiła do postępowań na stopień nauczyciela dyplomowanego. Rozmowy kwalifikacyjne odbywały się w Delegaturze w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach. Uczestniczyli  w nich nauczyciele,którzy ukończyli trwający 2 lata i 9 miesięcy staż oraz uzyskali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

Przed Komisjami Kwalifikacyjnymi prezentowali się nauczyciele, podejmujący w sposób szczególny w ostatnich latach, działania mające na celu doskonalenie własnego warsztatu pracy,realizujący zadania służące podniesieniu jakości pracy szkół, pogłębiający  wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz przeprowadzający  szereg zajęć otwartych.
Akceptacje Komisji zakończyły dla wymienionej  grupy kolejny etap rozwoju zawodowego, którego zwieńczeniem będzie nadanie w drodze administracyjnej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Gratulujemy!