Aktualności | Już jutro inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023

Już jutro inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023

Już jutro inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023

Opublikowane: 31.08.2022 / Sekcja: Oświata 

Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września o godz. 12:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach przy ul. Lipowej.
Szkoła już od wielu lat słynie z dobrej współpracy z mniejszością romską, a dzieciom romskim zapewnia bardzo dobre warunki kształcenia, opieki i rozwoju. Zaowocowały one gotowością do sprostania wyzwaniu, jakim jest wojna na Ukrainie.
W Szkole Podstawowej nr 15 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 7, wchodzącym w skład ZSP nr 12, zorganizowano (podobnie jak w innych szkołach w Gliwicach), opiekę uchodźcom z Ukrainy. Jako jedna z dwóch gliwickich szkół (druga to Szkoła Podstawowa nr 20) uruchomiła klasy przygotowawcze i swoiste „centrum informacji” dla uczniów i rodziców z Ukrainy.

W ostatnich latach w szkole przeprowadzono inwestycję, którą będzie można zobaczyć tuż po uroczystości inauguracji Roku Szkolnego 2022/2023.

"Rozbudowa budynku szkoły przy ul. lipowej 29 o część przedszkolną"

  • Termin realizacji: 2020-2021
  • Koszt rozbudowy: 6,3 mln zł
  • Charakterystyka: wydzielenie i stworzenie 4 oddziałów przedszkolnych (dla 100 dzieci) z osobnym wejściem, zapleczem i strefą rekreacyjno-wypoczynkową;
  • Realizacja w latach 2020-2021.
  • Dodatkowo w bieżącym roku (2022) - nakładem ponad 750 tys. zł - zakończono również etap budowy windy dla osób niepełnosprawnych, wykonano zabezpieczenia p.poż. wraz z pracami towarzyszącym.
  • Osoba realizująca/koordynator: Aleksandra Szyszka (Dyrektor ZSP nr 12), której należą się wyrazy uznania i gorące podziękowania za zaangażowanie i pracę.

Gratulujemy!

(foto: Mosquidron)
ZSP 12 ZSP 12 ZSP 12 ZSP 12 życzenia