Inwestycje i modernizacje w gliwickiej oświacie w latach 2016-2020

Dodano: 10.04.2021 / Sekcja:

Gliwicka oświata. To 53 oświatowe jednostki organizacyjne, w skład których wchodzi:

 • 29 przedszkoli miejskich,
 • 32 szkoły podstawowe,
 • 9 liceów ogólnokształcących,
 • 8 zespołów szkół zawodowych,
 • Młodzieżowy Dom Kultury,
 • Państwowa Szkoła Muzyczna,
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

zlokalizowanych w 21 dzielnicach naszego miasta.

Z początkiem lutego zaprezentowaliśmy realizacje inwestycyjne, remontowe i modernizacyjne gliwickich szkół i placówek oświatowych z 2020 roku. Jednak pewne przedsięwzięcia - zwłaszcza inwestycyjne, są wpisane w plany wieloletnie. Ich realizacja bowiem, jest często niemożliwa w okresie jednego roku kalendarzowego.
Od 2008 roku, co 4 lata przedstawiamy zestawienie realizacji modernizacyjnych bazy oświatowej. W tym czasie wizytówką oświatową Gliwic, stały się nie tylko dobre wyniki nauczania, osiągnięcia laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, sprawne dostosowanie do zmian w strukturze sieci oświatowej, wymuszonej decyzjami władz oświatowych oraz wdrożeniem reformy oświaty. Dla uczniów, ale i rodziców oraz osób przyjeżdżających do Gliwic, najbardziej zauważalnym elementem inwestycyjnym w gliwickich szkołach, są - widoczne przy niemal już wszystkich szkołach - nowoczesne obiekty sportowe, boiska oraz hale sportowe. W szkołach i przedszkolach, trudnym do niedostrzeżenia, są nowocześnie wyposażone pracownie i sale lekcyjne, bogato wyposażone warsztaty szkolne i placówki kształcenia praktycznego, a także duże zaangażowanie w realizację edukacyjnych projektów - zarówno krajowych jak i międzynarodowych.
I mimo, że w naszym mieście znajduje się aż 21 dzielnic, a liczba szkół i placówek oświatowych w każdej z nich jest różna, postanowiliśmy tegoroczne, 5-letnie zestawienie inwestycji i modernizacji w gliwickiej oświacie, przedstawić właśnie z podziałem na dzielnice. Często bowiem, to właśnie środowiska lokalne, osiedlowe i dzielnicowe, są inspiratorami podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Ponadto potrzeby mieszkańców danych dzielnic, liczba szkół na ich terenie, a także rodzaj i typ, są podstawą do podejmowania decyzji o kolejności realizacji inwestycji i remontów.
Liczba uczniów w danej dzielnicy jest często nieproporcjonalna do liczby mieszkańców - z dzielnic peryferyjnych wielu uczniów szkół średnich wybiera szkoły zlokalizowane w centrum, a młodsi uczniowie nie tylko uczą się w szkołach zlokalizowanych blisko miejsca zamieszkania, ale ponadto właśnie tam spędzają czas wolny, korzystając często z dobrodziejstw terenów sportowych i wyposażenia szkół.

W prezentacji przedstawiliśmy nie tylko dane finansowe, ale również dane demograficzne. I to zarówno w odniesieniu do mieszkańców dzielnic, ale również liczby uczniów. Ponadto przedstawiliśmy wszystkie szkoły zlokalizowane w danej dzielnicy, choć często uczęszczają do nich uczniowie z innych miejsc zamieszkania. Warto również wiedzieć, że inwestycje w gliwickiej oświacie, są realizowane na stałym poziomie zaangażowania finansowego, już od prawie ćwierć wieku. To, co zrealizowano w pierwszej dekadzie i na początku drugiej XXI w., było już prezentowane. Dziś pragniemy przedstawić inwestycje, modernizacje i remonty, zrealizowane w latach 2016-2020, na kwotę ponad 143 mln zł. Wśród nich największe w tym okresie to min.:

 • rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 13 za kwotę ponad 4 mln zł.
 • modernizacja filii Młodzieżowego Domu Kultury za niemal 3,9 mln zł.
 • budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego nr 43 za kwotę ponad 10 mln zł.
 • nowa siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za kwotę ponad 5 mln zł.
 • budowa 9 nowych boisk szkolnych za ponad 30 mln zł.
 • rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego za ponad 20 mln zł.
 • modernizacje zaplecza szkół zawodowych za kwotę ponad 18 mln zł.

W tych samych latach - 2016 – 2020, w oświatowych jednostkach organizacyjnych pozyskano na inwestycje i modernizacje:

 • ponad 6,3 mln zł dofinansowania zewnętrznego z PFRON, WFOŚ, Rządowego Funduszu Wspierania Inwestycji Lokalnych - RFIL.
 • ponad 8,3 mln zł na wydatki inwestycyjne ze środków unijnych.

Zapraszamy na 7-minutową prezentację filmową: