Aktualności | Inwestycje i modernizacje w gliwickiej oświacie w 2020 roku

Inwestycje i modernizacje w gliwickiej oświacie w 2020 roku

I LO - rozbudowa

Inwestycje i modernizacje w gliwickiej oświacie w 2020 roku

Opublikowane: 12.02.2021 / Sekcja: Oświata 

Gliwicki samorząd od lat konsekwentnie modernizuje infrastrukturę oświatową, uwzględniając warunki demograficzne, kulturowe, gospodarcze i społeczne. Wszystko po to, by młodzi gliwiczanie mieli szansę na wszechstronny rozwój oraz inspirującą i efektywną naukę.

Miniony - 2020 rok, to dla większości z nas bardzo trudny okres. To czas, w którym nieustannie towarzyszyła nam niepewność i strach, a chwile zwątpienia mieszały się z wyrazami buntu. Zarówno dyrektorzy placówek, jak i uczniowie i ich rodzice, musieli zmierzyć się z nową formą kształcenia. Placówki musiały dostosować sposoby, formy, metody organizowania i prowadzenia kształcenia do zmienionej sytuacji oraz warunków, możliwości i potrzeb uczniów oraz ich rodziców. Jednak nawet w tym trudnym okresie - pomimo chaosu wywołanego epidemią - dzięki uporowi i determinacji osób odpowiedzialnych za realizację zadań inwestycyjnych, oświatowe modernizacje, przebiegły zgodnie z założeniami sprzed okresu pandemii.

Wydatki na oświatę już od wielu lat stanowią w naszym mieście znaczną część rocznego budżetu. Pod tym względem, rok 2020 nie był inny: budowa nowych obiektów szkolnych, modernizacja szkół i placówek, unowocześnianie infrastruktury sportowej, rozwój kadry pedagogicznej oraz rozwój szkolnictwa zawodowego. Te najważniejsze realizacje, były konsekwencją decyzji i działań podjętych już przed laty. W ubiegłym roku na same tylko inwestycje i modernizacje placówek oświatowych, przeznaczono ponad 47 mln zł, i ponad 3,7 mln zł na programy i projekty współfinansowane ze środków UE i budżetu państwa.

W samym tylko 2020 roku zakończyliśmy inwestycje oświatowe o wartości ponad 47 mln zł. Spora część tych wydatków, przeznaczona była na modernizacje i rozbudowy – mówi prezydent miasta Gliwice Adam Neumann. - Mimo pandemii, największe inwestycje nie zwolniły tempa – zależy nam na tym, aby systematycznie zwiększać poziom życia w mieście, inwestycje samorządowe  są też bardzo ważne dla lokalnej gospodarki, która zmaga się z problemami wywołanymi pandemią. – dodaje Prezydent Gliwic.

Inwestycje i modernizacje w gliwickiej oświacie w 2020 roku.

 • Rozbudowa I-go Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach to z pewnością inwestycja, którą można zaliczyć do jednej z większych i bardziej prestiżowych w gliwickiej oświacie. Obejmuje ona budowę hali sportowej, trzypiętrowego nowoczesnego zaplecza dydaktycznego oraz boisk ze sztuczną nawierzchnią, a także modernizację terenu wokół szkoły.  Przybliżony koszt budowy to ponad 22 mln zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na początek 2021 roku. Jednocześnie trwa realizacja II etapu modernizacji istniejącego budynku szkoły - dostosowanie budynku szkoły do wymogów przeciwpożarowych - koszt inwestycji w 2020 r. to 300 tys. zł.

 • W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gliwicach, 4 grudnia 2020 roku zakończono trwającą od roku 2018 modernizację boisk szkolnych. Koszt modernizacji to 3,1 mln zł, w całości sfinansowany z budżetu miasta Gliwice. Uczniowie oraz mieszkańcy mogą grać w piłkę nożną i ręczną, w koszykówkę, siatkówkę i hokej na trawie. W skład kompleksu wchodzi również bieżnia, skocznia i rzutnia. W szkole przeprowadzono również remont klatek schodowych i korytarzy o wartości 118 tys. zł.

 • W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 powstało wyjątkowe miejsce, które w wyniku konkursu przeprowadzonego na profilu społecznościowym szkoły nazwano Spokodajnią. Jest to przyjazna przestrzeń, przeznaczona przede wszystkim dla uczniów z niepełnosprawnościami, ale otwarta jest dla każdego, kto poczuje potrzebę, by odzyskać równowagę i wewnętrzny spokój. Można z niej korzystać w trakcie przerw między lekcjami. W sali odbywają się także różnorodne zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjne dla uczniów. Na terenie zespołu przeprowadzono również gruntowną renowację boiska z trawiastą nawierzchnią syntetyczną.

 • Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach może pochwalić się w pełni wyposażoną i profesjonalną salą widowiskową. Sala znajduje się w Bojkowie, w gruntownie zmodernizowanym obiekcie, kusi oryginalnym nowoczesnym wystrojem, profesjonalnym wyposażeniem i znakomitą akustyką. Dodatkową, rzadko spotykaną, zaletą jest mobilność ustawień widowni mogącej pomieścić do 230 osób. Pomimo trwającej pandemii jesienią ubiegłego roku, udało się zrealizować kilka wydarzeń kulturalnych, m.in cykl sześciu koncertów jazzowowych, wydarzenia z cyklu „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą” organizowane przez Stowarzyszenia Śląski Jazz  Club. Całkowity koszt modernizacji obiektu w Bojkowie wyniósł ponad 4 mln zł. Dodatkowo ze środków Budżetu Obywatelskiego powstała historyczna ścieżka edukacyjna. W ramach realizacji tej inwestycji wykonano również zagospodarowanie terenu. Przy realizacji prac wykorzystano kostki staro-bruku, pochodzącego z prac remontowych na ulicy Rolników w Bojkowie. Kostka ta ma wartość historyczną. Ważna jest integracja estetyczna i historyczna całego kompleksu skweru, w skład którego wchodzi sąsiadujący teren i budynek MDK.

 • Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach mogą od zeszłego roku korzystać z nowoczesnego kompleksu boisk szkolnych oraz nowego zaplecza sportowego. Całkowity koszt modernizacji boisk to ponad 3 mln zł, koszt remontu zaplecza ponad 600 tys. zł.

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 może pochwalić się nową świetlicą i salą audiowizualną, a także małą salą gimnastyczną, która będzie służyła najmłodszym uczniom oraz przedszkolakom. Pomieszczenie wyposażone jest m.in. w magiczny dywan, czyli interaktywną podłogę.

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 na osiedlu Obrońców Pokoju to kolejna placówka, która posiada nowoczesne sportowe zaplecze w postaci kompleksu boisk, których modernizacja zakończyła się w drugiej połowie 2020 roku. Całkowity koszt wszystkich prac to ponad 2 mln zł. Remont przeszła również mała sala gimnastyczna, korytarz i pomieszczenia gospodarcze. Kuchnia w należącym do ZSP4 przedszkolu została wyposażona w nowy sprzęt  za kwotę ponad 150 tys. zł. A w ramach Budżetu Obywatelskiego powstał nowy plac zabaw za kwotę ponad 175 000,00 zł.

 • W Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych zmodernizowano aulę szkolną za ponad 200 tys. zł.

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gliwicach przy ulicy Gierymskiego to kolejna placówka, która w minionej dekadzie przeszła szereg modernizacji. W ubiegłym roku oddano do użytku windę, która pozwoliła zaspokoić potrzeby uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Stanowi ona ogromne ułatwienie, zarówno dla naszych uczniów jak i pracowników, opiekunów. Całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad270 tys. zł. z tego 125 tys. zł to środki pozyskane z PFRON.

 • W Szkole Podstawowej nr 18 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 zakończono modernizację placu zabaw w ramach budżetu obywatelskiego za kwotę 150 tys. zł, oraz opracowano dokumentację projektową i zakończono postępowanie przetargowe na realizację budowy nowego budynku przedszkola.

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przeszło szereg modernizacji w ramach realizacji projektu inwestycyjnego – „Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach”. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego całkowity budżet to niemal 4 mln zł, z czego ponad 2 mln to środki pochodzące z budżetu miasta Gliwice. Projekt obejmował rozbudowę, przebudowę oraz remont istniejących obiektów dydaktycznych, a także zakup wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych w urządzenia zgodne z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców. Zakupiono wyposażenie dla: dwóch pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, pracowni przygotowania i ekspedycji śniadań, pracowni hotelarskiej, pracowni obsługi, pracowni obsługi gości, pracowni obsługi turystycznej oraz pracowni turystyczno-geograficznej i warsztatów szkolnych. Realizacja projektu zwiększyła dostępność szkoły dla osób niepełnosprawnych.

 • W Szkole Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 3 w Gliwicach została wybudowana siłownia rekreacyjno-sportowa "pod chmurką" w ramach budżetu obywatelskiego za kwotę 171 tys. zł. 

 • W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego zmodernizowano plac zabaw za kwotę ponad 280 tys. zł.

 • W 2020 roku zakończono trwającą 2 lata modernizację nowego budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach przy ulicy Gierymskiego. Całkowity koszt inwestycji to niemal 5 mln zł.

 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 wzbogaciła się o nowy plac zabaw, którego budowa sfinansowana ze środków Budżetu Obywatelskiego wyniosła ponad 280 tys. zł. Wykonano również modernizację i izolację ścian fundamentowych budynku szkoły oraz przebudowano kanalizację za ponad 380 tys. zł.

 • W V Liceum Ogólnokształcącym przeprowadzono szereg prac remontowych obejmujących wnętrze budynku, począwszy od wymiany drzwi renowacji podłóg przez malowanie sal lekcyjnych i korytarzy. W sumie koszty prac wyniosły ponad milion złotych.
 • W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 przeprowadzono remonty za ponad 200 tys. zł, prace objęły zarówno budynek szkoły jak i przedszkola.
 • Szkoła Podstawowa nr 9 od kilku lat pod nadzorem konserwator zabytków realizuje remont ogrodzenia,. W 2020 roku zakończono jego drugi etap za kwotę ponad 190 tys. zł. Zakończył się też gruntowny remont instalacji elektrycznej, jego koszt w samym tylko 2020 roku wyniósł ponad 600 tys. zł. W sumie modernizacja i wymiana instalacji w całej szkole to koszt ponad 2,2 mln zł.
 • W budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w dzielnicy Wilcze Gardło, w roku 2020 zakończył się III etap realizacji inwestycji związanej z  modernizacją budynku szkoły, w tym wymianą instalacji elektrycznej. Całkowity koszt prac dla tego etapu modernizacji wyniósł ponad 750 tys. zł. W sumie na modernizację budynku szkoły w okresie 3 lat przeznaczono ponad 2 mln zł.
 • W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 zakończono III etap remontu instalacji elektrycznej wraz z pracami towarzyszącymi, którego koszt wyniósł niespełna 700 tys zł. Remont instalacji elektrycznej prowadzony od 3 lat zamknął się w kwocie niemal 1,9 mln zł.
 • W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 wykonano remont schodów w budynku przedszkola i doposażono plac zabaw za ponad 140 tys zł. Zmodernizowano również salę gimnastyczną, pomieszczenia i korytarze pawilonu sportowego w budynku przy ul. Asnyka  za ponad 230 tys. zł.
 • W Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych zrealizowano modernizację sanitariatów i instalacji wodno-kanalizacyjnej za kwotę 200 tys. zł.
 • W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego w Szkole Podstawowej nr 13 przeprowadzono remont Sali gimnastycznej za kwotę 95 tys. zł.
 • W Zespole Szkół Samochodowych zmodernizowano infrastrukturę warsztatów szkolnych za kwotę 90 tys. zł.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gliwicach w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego zakupił sprzęt sportowy, monitory interaktywne, sprzęt nagłaśniający oraz doposażył place zabaw. W sumie na zakup urządzeń przeznaczono niemal 130 tys. zł.
 • W Szkole Podstawowej nr 21 rozbudowano szkolny plac zabaw, na którym m.in. zamontowano karuzelę dla dzieci niepełnosprawnych.
 • Wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przedszkole przeszło remont dachu, tarasu i ogrodzenia, a wykorzystywane przez oddziały przedszkolne pomieszczenia, zlokalizowane w budynku na ul. Partyzantów 25 przebudowę i modernizację schodów ewakuacyjnych, w sumie koszt tych prac to 175 tys. zł.

- Wśród zakończonych inwestycji są takie, na których zakończenie nie mogliśmy się już doczekać: modernizacja boisk w Sośnicy i Szobiszowicach, czy modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w Bojkowie. Są również inwestycje, które zdecydowanie najbardziej ucieszą najmłodszych mieszkańców – jak choćby remonty i modernizacje przedszkoli i szkół podstawowych. Może nie są one aż tak spektakularne, ale bardzo ważne, bo sprawiają, że nauka w szkolnych murach stanie się bardziej interesująca - podkreśla z-ca prezydenta miasta Gliwice Ewa Weber - Dzięki profesjonalnym pracowniom i nowoczesnemu wyposażeniu, przełamujemy stereotyp „nauczyciel – książka – uczeń”, ponieważ dzięki nowoczesnym pomocom naukowym, umożliwiamy pedagogom prowadzenie zajęć w sposób bardziej ciekawy, niż dotychczas. Nowoczesne pracownie pozwalają również szkołom, w dostosowaniu się do wymogów, które wymusiła reforma oświaty, a przy wdrożeniu której nie zabezpieczono finansowania zadań samorządów. Dzięki inwestycjom, placówki zyskują również profesjonalne przestrzenie do nauki zawodu w przypadku szkół branżowych oraz przedmiotów takich jak chemia, fizyka, biologia czy geografia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Niewiadomą tylko pozostaje czas, w którym młodzi gliwiczanie będą mogli w pełni korzystać z nowych i odnowionych obiektów – dodaje Z-ca Prezydenta.

Zapraszamy do Galerii zdjęć