Aktualności | I uroczysta sesja nowej Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice

I uroczysta sesja nowej Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice

I uroczysta sesja nowej Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice

Opublikowane: 21.04.2022 / Sekcja: Oświata 

W czwartek, 21 kwietnia, Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice rozpoczęła kolejną kadencję. I uroczysta, inauguracyjna sesja nowej kadencji, odbyła się w gliwickim Ratuszu. W obecności Prezydenta Gliwic Adama Neumanna, Zastępcy Prezydenta Miasta Ewy Weber, Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Gliwice i Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Gliwice Krystyny Sowy, nowi młodzieżowi radni złożyli ślubowanie, a także wybrali prezydium Młodzieżowej Rady.

Przewodniczącym Gliwickiej Młodzieżowej Rady Miasta został został Borys Wróblewski z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach. Zastępcami: Kaja Neyman z I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach i Miłosz Swierczek z V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Struga w Gliwicach.
Młodzieżowi radni będą się spotykać, podobnie jak radni Rady Miasta Gliwice, na comiesięcznych sesjach.

Gliwicka Młodzieżowa Rada Miasta powstała w 2002 r. Jest organem samorządowym młodzieży o charakterze wnioskodawczym i opiniotwórczym. Tworzą ją uczniowie gliwickich szkół średnich wybierani w wewnątrzszkolnych wyborach powszechnych na dwie kadencje (mandat dwuletni). MRM pełni funkcje doradcze przy Radzie Miasta Gliwice i pracuje społecznie na rzecz gliwickiej młodzieży. Dzięki zaangażowaniu w MRMG, młodzi ludzie mogą przeżyć ciekawą przygodę, lepiej zrozumieć złożoną strukturę organizacyjną miasta oraz proces funkcjonowania samorządu miast, gmin czy powiatów. Mogą też przyjmować uchwały ze swoimi pomysłami czy wnioskami, przekazywać je do Rady Miasta Gliwice czy Prezydenta Miasta, a także przedstawiać swoje opinie.

Podczas 20-letniej pracy radni MRMG zrealizowali szereg istotnych dla młodych gliwiczan przedsięwzięć. Organizowali m.in. szkolenia, konferencje, angażowali się w działalność charytatywną, przyczynili się też do powstania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Zapraszamy do Galerii zdjęc.

Więcej: