Aktualności | Wyniki Wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta

Wyniki Wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta

Wyniki Wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta

Opublikowane: 15.03.2022 / Sekcja: Oświata 

Wybory do Gliwickiej Młodzieżowej Rady Miasta za nami! Odbyły się one 8 marca 2022 r.  Miejska Komisja Wyborcza opublikowała wyniki wyborów i podała do wiadomosci publicznej nazwiska nowych, wyłonionych w wyborach młodzieżowych radnych. Przed nimi zaprzysiężenie, które odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Gliwickiej Młodzieżowej Rady Miasta. Zostanie ono zwołane do 30 dni od dnia wyborów, tj. przed 8 kwietnia 2022.

Prezydent Miasta Gliwice, zarządzeniem nr PM-5332/2022, z dnia 14 stycznia 2022 r. powołał Miejską Komisję Wyborczą, zarządzającą wyborami do Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice. Podstawę prawną działania młodzieżowej rady, stanowią zapisy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 4 załącznika nr 1 do załącznika do Uchwały Nr XXVIII/587/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice.
Miejska Komisja Wyborcza w dniu 9 lutego 2022 roku wydała zarządzenie wyznaczające termin wyborów do Gliwickiej Młodzieżowej Rady Miasta na dzień 8 marca 2022 r., a także ustaliła liczbę mandatów przysługujących poszczególnym 20-stu okręgom wyborczym (okręg stanowi szkoła ponadpodstawowa, publiczna i niepubliczna w Gliwicach). Zarzadzenie zostało podane do publicznej wiadomości na stronie edukacja.gliwice.eu oraz rozesłane korespondencją do gliwickich szkół.
Miejska Komisja Wyborcza ustaliła kalendarz wyborczy, określiła wzory i formularze do stosowania przy wyborach. Zostały one przekazane do wykorzystania w procedurze wyborczej danym okręgom wyborczym, powołanym w ich siedzibach szkolnym komisjom wyborczym.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice odbyły się w dniu 8 marca 2022 r. zgodnie z ww. zarządzeniem Miejskiej Komisji Wyborczej; na przeprowadzenie wyborów zdecydowało się łącznie 16 szkół. W 7 szkołach wybory nie były konieczne, ponieważ zgłosiła się liczba kandydatów odpowiadająca liczbie mandatów możliwych do obsadzania. Wybory nie zostały przeprowadzone w 4 szkołach, tj. w: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, w Teb Edukacja, w Liceum Ogólnokształcącym - Fundacji Szkoła z Charakterem, w Liceum Ogólnokształcącym ETE, które nie zgłosiły kandydatów do komisji wyborczej.
W wyniku procedur wyborczych wyłoniono 23 członków Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice.

Zdaniem Mariusza Kucharza - przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice, dostanie się do młodzieżowej rady, może być nie tylko wyzwaniem, ale i ciekawą przygodą dla młodych gliwiczan.

- Młody radny może w ten sposób zobaczyć, jak funkcjonuje samorząd miasta, gminy czy powiatu, jego organy i instytucje, ponieważ GMRM działa podobnie jak Rada Miasta Gliwice. Można na własnej skórze przekonać się, jak złożoną strukturą organizacyjną jest Miasto. Młodzi radni podejmują dużo inicjatyw, z których większość sami później realizują. Mogą też podejmować uchwały ze swoimi pomysłami czy wnioskami, które trafiają później do Rady Miasta Gliwice czy Prezydenta. Mogą w ten sposób wyrazić  swoje zdanie, zainteresować dorosłych radnych danym tematem, czy problemem.To ogromna szansa na rozwój, nie tylko poprzez aktywność i wpływanie na działania społeczne Miasta szczególnie wobec gliwickiej młodzieży, ale także szkolenia się m.in. we współpracy. To szansa na aktywny udział w życiu społecznosci lokalnej przede wszystkim dla osób, które lubią działać społecznie. - dodaje.

W załączeniu Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z nazwiskami nowo wyłonionych młodzieżowych radnych i Sprawozdanie Miejskiej Komisji Wyborczej.

Dokumenty do pobrania