Aktualności | Gliwicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna to wyjątkowe miejsce.

Gliwicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna to wyjątkowe miejsce.

Gliwicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Gliwicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna to wyjątkowe miejsce.

Opublikowane: 01.07.2020 / Sekcja: Oświata 

Budynek przy ulicy Gierymskiego zmienił się w centrum pomocy uczniom i wsparcia dla nauczycieli i rodziców.

Kilka miesięcy temu Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zmieniła swoją lokalizację i funkcjonuje obecnie w zupełnie nowej, dostosowanej do swoich potrzeb przestrzeni. Po adaptacji budynku przy ulicy Gierymskiego gliwicka Poradnia stała się miejscem wyjątkowym. Teraz to ponad 2 tys. m kw. powierzchni przygotowanych specjalnie z myślą o potrzebach dzieci i młodzieży. Nie tylko dzieci dotknięte wadami rozwojowymi, ale wszystkie wymagające wsparcia, a także ich rodzice, opiekunowie i nauczyciele, otrzymują tu kompleksową pomoc w zakresie diagnozy, terapii, opinii i orzecznictwa. Placówka odpowiada również za organizację wczesnego wspomagania rozwoju oraz koordynację usług specjalistów z terenu miasta. W tym samy miejscu udzielane jest również wsparcie szkoleniowo-warsztatowe nauczycielom - tę działalność Poradnia przejęła po zlikwidowanym Gliwickim Ośrodku Metodycznym.

Dotychczasowe warunki pracy poradni, która każdego roku pomaga setkom dzieci i młodzieży, pozostawiały wiele do życzenia. Z braku miejsca sale zajęć znajdowały się nawet w piwnicach, gabinety były małe i ciasne. Pokoje przyjęć rozciągały się aż po trzecie piętro, na które można się było dostać tylko schodami, co utrudniało dostęp uczniom niepełnosprawnym. Miejsce w którym dotychczas funkcjonowała placówka nie wystarczało ani na jej potrzeby, ani przede wszystkim możliwości.

Adaptacja budynku na Gierymskiego rozpoczęła się jesienią 2018 roku. Modernizacja objęła m.in. stworzenie nowego układu pomieszczeń oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych - budowę windy i pochylni dla wózków. Wnętrze przeszło gruntowną metamorfozę – wymieniono podłogi i posadzki, stolarkę drzwiową oraz wszystkie instalacje. Całkowity koszt inwestycji to niemal 5 mln zł, ale jak twierdzą zgodnie wszyscy, którzy mieli już okazję odwiedzić nową siedzibę poradni, efekt jest naprawdę imponujący.

Nowe miejsce nowe możliwości!

 - Nowe miejsce od razu spowodowało pojawienie się nowych pomysłów na pracę z dziećmi. Konieczne było zaplanowanie wnętrz tak, aby spełniały wymagania niezbędne do realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na najwyższym poziomie. – mówi dyrektor poradni Agnieszka Wilczyńska i dodaje - W myśleniu pracowników poradni, nowe miejsce to nowe otwarcie, lepsza i na wyższym poziomie praca na rzecz mieszkańców Gliwic, zwiększenie liczby działań i form realizacji.

Zmieniło się więc nie tylko otoczenie poradni, nowa siedziba, dała możliwość wprowadzenia wielu udogodnień, jak np. stworzenie strefy informacyjnej. Zaraz przy wejściu przywita nas kompetentna i życzliwa osoba, która udzieli wszelkich niezbędnych informacji, zarówno tym, którzy są już umówieni jak i nowo przybyłym. Jest to też miejsce rejestracji telefonicznej i wydawania dokumentów. – W naszym zamyśle było, by każdy, już od progu czuł opiekę Poradni – tłumaczy dyrektor Agnieszka Wilczyńska, która oprowadza nas po nowej, absolutnie wyjątkowej poradni.  - Pierwsze piętro to tzw. ,,strefy cicha”, znajdują się w niej pokoje do przeprowadzania diagnozy i prowadzenia terapii indywidualnej. Z dużego, jasnego korytarza wchodzimy do mniejszych korytarzy-poczekalni, łączących 3-4 pokoje. Jest coraz ciszej i bezpiecznej. I na progu jednego z pokoi wita Nas uśmiechnięty pracownik zapraszając do środka. A tu już bardzo cicho i bardzo bezpiecznie, idealne warunki do  podzielenia się swoim kłopotem i  przeprowadzenia diagnozy. Tu możemy w pełnym zaufaniu zostawić dziecko na czas diagnozy, zgodzić się na terapię indywidualną, wysłuchać o możliwościach pomocy, omówić ze specjalistą problem z którym przyszliśmy. Na tym piętrze jest też ,,pokój wyciszeń” – specjalne miejsce dla dzieci autystycznych, co wprowadza Poradnie w najwyższe standardy diagnostyczne. Małe pomieszczenie z materacami, kołderkami obciążeniowymi, miękkimi piłkami, ograniczające do minimum bodźce rozdrażniające dziecko z autyzmem. Parter to tzw. ,,strefa głośna” i aż 8 sal terapii, większych, mniejszych, materacowych i stolikowych, dla małego dziecka i dla grup wsparcia dla rodziców, do prowadzenia mediacji i terapii rodzin. Jest też duża sala wykładowa na ponad 80 osób, idealna do przeprowadzania szkoleń, również mniej liczebnych, ponieważ sala jest dzielona przesuwnymi drzwiami i jej powierzchnia może być dostosowywana do liczby uczestników. A jako że wszystko to jest daleko od miejsc diagnozy, to cały czas może tu być głośno i intensywnie. Nie ogranicza to również czasu prowadzenia szkoleń, warsztatów do godzin popołudniowych, pozwala na dostosowanie godzin do potrzeb wszystkich klientów Poradni. Placówka pracuje od 8.00 do 18.00 i przez te 10 godzin mogą odbywać się w niej równolegle różnorodne działania.

To nie wszystko, bo jest jeszcze teren dookoła budynku. Z tyłu, podzielony salą gimnastyczną, również na dwie strefy. Jedna gdzie znajduje się teren do parkowania samochodów, co jest bardzo ważne, bo każdego dnia co najmniej 100 osób przyjeżdża na zajęcia do Poradni.  I druga ,,ogrodowa” gdzie mogą odbywać się warsztaty, część zajęć grupowych z dziećmi i nastolatkami. Prowadzenie grupy w otoczeniu drzew owocowych, w słońcu jest z pewnością skuteczniejsze i pracownicy Poradni już się do tej idei uśmiechają i tworzą ciekawe scenariusze.

Krótka wycieczka po nowej siedzibie daje nam wyobrażenie o charakterze i możliwościach jakie oferuje gliwicka Poradnia. - Ten budynek daje ogromne możliwości w tworzeniu szerszej oferty pracy Poradni, podwyższenia poziomu usług, a także wprowadzenia innowacyjnych działań. Niby tylko nowe miejsce, ale to inny wymiar pracy dla mieszkańców Gliwic, a co nie bez znaczenia w tym samym zakresie środków finansowych. Istniejąca sala gimnastyczna do południa służy okolicznym szkołom, a popołudniami jest użyczana innym placówkom lub wynajmowana klubom i stowarzyszeniom, przynosząc dodatkowy dochód. – wyjaśnia Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Ewa Weber.

Aby przybliżyć zakres działalności tej placówki wystarczy spojrzeć na liczby, które ukazują różnorodność i bogactwo oferty zarówno pod względem merytorycznym i odbiorców. W ciągu roku z pomocy specjalistów korzysta średnio około 3600 dzieci w wieku od 0 do 18 lat. Co daje około 7000 diagnoz psychologów, pedagogów i logopedów. Z terapii indywidualnej korzysta rocznie około 800 dzieci. Warsztaty prowadzone na terenie placówek oświatowych obejmują około 3000 osób w 34 tematach. Dodatkowo z warsztatów, mediacji, grup wsparcia, klubów i szkoleń korzysta rocznie około 700 rodziców. Z konferencji  i szkoleń organizowanych dla nauczycieli, rodziców i specjalistów korzysta niemal 500 osób rocznie. Poradnia jest także organizatorem Targów Zawodów i Targów Edukacyjnych.

Prace remontowe rozpoczęły się w grudniu 2018 roku a już w marcu 2020 roku Poradnia przywitała swoich klientów w budynku na ul. Gierymskiego 1. Poniżej kilka zdjęć z nowej siedziby.

Foto: Dorota Nita-Garbiec – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czerwiec 2020 r.