Edukacja w czasie pandemii COVID-19 w Gliwicach

Dodano: 08.09.2021 / Sekcja:
Uniwersytet Śląski w Ktowicach

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 w istotny sposób zmieniła życie społeczne i gospodarcze w większości państw świata. Jej skutki wpłynęły zarówno na sytuację jednostek (zdrowie fizyczne, psychiczne, relacje i związki międzyludzkie), ale także na poczucie bezpieczeństwa i myślenie o przyszłości, jak również na różne systemy, w tym bardzo dotkliwe na system oświaty.

W marcu 2020 roku, niemalże z dnia na dzień, polskie placówki oświatowe z przestrzeni rzeczywistej musiały przenieść się do przestrzeni wirtualnej. na tak rewolucyjną zmianę nie byli przygotowani ani podopieczni i ich rodzice, ani nauczyciele, dyrektorzy, ani wreszcie zarządzający oświatą na szczeblu ogólnopolskim. Nigdy wcześniej tak duży odsetek młodych ludzi, nie był pozbawiony możliwości uczestniczenia w procesie edukacyjnym oraz korzystania z opieki, jaką gwarantują szkoły (dotyczy to zwłaszcza dzieci wychowywanych w nieprawidłowo funkcjonującym środowisku rodzinnym). Przez ponad rok, uczyliśmy się funkcjonowania w nowej rzeczywistości, w tym również rzeczywistości szkolnej oraz przedszkolnej. Nabyte w tym czasie doświadczenia, mogą pomóc wdrożyć to, co dziś najpilniejsze, zaplanować i przygotować różne scenariusze na najbliższy rok szkolny, a przede wszystkim określić kierunek ważnych zmian edukacyjnych na przyszłość. Wyznaczenie jednego, jasnego kierunku owych zmian nie może być łatwe w ponowoczesnym świecie, którego źródłem jest rozpad jednorodności, niestabilność i nieliniowość, a atrybutem – relatywizm.

Edukacja przybierała w przeszłości rozmaite formy i udowadniała, że potrafi przystosować się do zmieniających się okoliczności, wytyczając sobie nowe cele i opracowując nowe strategie działania [...] obecna zmiana nie przypomina jednak tych wcześniejszych. [...] Po prostu nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji. Musimy się dopiero nauczyć sztuki życia w świecie przesyconym nadmiarem informacji. A także jeszcze trudniejszej sztuki przyuczania innych do życia w takich warunkach. /Zygmunt Bauman/

Mimo, iż słowa te dotyczą świata tzw. płynnej nowoczesności, to równie trafnie opisują wyzwania stojące przed nami w okresie pandemii. Można wskazać trzy kierunki przeobrażeń kształcenia w czasie kryzysu. Pierwszy, to próba opracowania systemu zdalnego kształcenia na różnych poziomach (przedszkolnym, podstawowym, średnim i wyższym) w instytucjach edukacyjnych. Drugi to zmiana pracy każdego pojedynczego nauczyciela wynikające z konieczności nauczania na odległość. Trzeci zmiana sposobów uczenia się przez dzieci, młodzież i studentów, w których realizacji istotna rolę odgrywa środowisko rodzinne.

Powyższy tekst to fragment raportu, który opracował dla Miasta Gliwice  Zespół ds. edukacji w czasie pandemii COVID-19, w skład którego wchodzą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Reprezentują Oni różne dyscypliny naukowe: pedagogikę, psychologię, nauki o polityce. Stąd jego interdyscyplinarny charakter, przejawiający się również w przyjmowanej perspektywie badawczej. Raport jest jednym z wyników współpracy miasta Gliwice z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Warto wiedzieć, że zarówno Uniwersytet Śląski, jak Politechnika Śląska, a także Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, a od 1 października tego roku Wyższa Szkoła Humanitas to uczelnie wyższe, które są partnerami naszego miasta w zakresie edukacji.

Zachęcamy do lektury całości - w załączniku.

Dokumenty do pobrania