Modernizacja boisk przy ZSO nr 2 (Łabędy)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 2 (Łabędy) na kwotę 1 937 725,13 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 2 (Łabędy)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 2 (Łabędy) na kwotę 1 937 725,13 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 2 (Łabędy)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 2 (Łabędy) na kwotę 1 937 725,13 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 2 (Łabędy)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 2 (Łabędy) na kwotę 1 937 725,13 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 2 (Łabędy)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 2 (Łabędy) na kwotę 1 937 725,13 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 2 (Łabędy)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 2 (Łabędy) na kwotę 1 937 725,13 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk oraz budowa placu zabawa oraz siłowni "pod chmurką" przy ZSO nr 4 (Szobiszowice)
Modernizacja boisk oraz budowa placu zabawa oraz siłowni "pod chmurką" przy ZSO nr 4 (Szobiszowice) na kwotę 3 301 719,75 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk oraz budowa placu zabawa oraz siłowni "pod chmurką" przy ZSO nr 4 (Szobiszowice)
Modernizacja boisk oraz budowa placu zabawa oraz siłowni "pod chmurką" przy ZSO nr 4 (Szobiszowice) na kwotę 3 301 719,75 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk oraz budowa placu zabawa oraz siłowni "pod chmurką" przy ZSO nr 4 (Szobiszowice)
Modernizacja boisk oraz budowa placu zabawa oraz siłowni "pod chmurką" przy ZSO nr 4 (Szobiszowice) na kwotę 3 301 719,75 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk oraz budowa placu zabawa oraz siłowni "pod chmurką" przy ZSO nr 4 (Szobiszowice)
Modernizacja boisk oraz budowa placu zabawa oraz siłowni "pod chmurką" przy ZSO nr 4 (Szobiszowice) na kwotę 3 301 719,75 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk oraz budowa placu zabawa oraz siłowni "pod chmurką" przy ZSO nr 4 (Szobiszowice)
Modernizacja boisk oraz budowa placu zabawa oraz siłowni "pod chmurką" przy ZSO nr 4 (Szobiszowice) na kwotę 3 301 719,75 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 14 (Sośnica)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 14 (Sośnica) na kwotę 3 137 722,51 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 14 (Sośnica)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 14 (Sośnica) na kwotę 3 137 722,51 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 14 (Sośnica)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 14 (Sośnica) na kwotę 3 137 722,51 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 14 (Sośnica)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 14 (Sośnica) na kwotę 3 137 722,51 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 14 (Sośnica)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 14 (Sośnica) na kwotę 3 137 722,51 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSP nr 4 oraz doposażenie i modernizacja placu zabawa w ramach Budżetu Obywatelskiego (os. Obr. Pokoju)
Modernizacja boisk przy ZSP nr 4 oraz doposażenie i modernizacja placu zabawa w ramach Budżetu Obywatelskiego (os. Obrońców Pokoju) na kwotę 2 471 218 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSP nr 4 oraz doposażenie i modernizacja placu zabawa w ramach Budżetu Obywatelskiego (os. Obr. Pokoju)
Modernizacja boisk przy ZSP nr 4 oraz doposażenie i modernizacja placu zabawa w ramach Budżetu Obywatelskiego (os. Obrońców Pokoju) na kwotę 2 471 218 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSP nr 4 oraz doposażenie i modernizacja placu zabawa w ramach Budżetu Obywatelskiego (os. Obr. Pokoju)
Modernizacja boisk przy ZSP nr 4 oraz doposażenie i modernizacja placu zabawa w ramach Budżetu Obywatelskiego (os. Obrońców Pokoju) na kwotę 2 471 218 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSP nr 4 oraz doposażenie i modernizacja placu zabawa w ramach Budżetu Obywatelskiego (os. Obr. Pokoju)
Modernizacja boisk przy ZSP nr 4 oraz doposażenie i modernizacja placu zabawa w ramach Budżetu Obywatelskiego (os. Obrońców Pokoju) na kwotę 2 471 218 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSP nr 4 oraz doposażenie i modernizacja placu zabawa w ramach Budżetu Obywatelskiego (os. Obr. Pokoju)
Modernizacja boisk przy ZSP nr 4 oraz doposażenie i modernizacja placu zabawa w ramach Budżetu Obywatelskiego (os. Obrońców Pokoju) na kwotę 2 471 218 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSP nr 4 oraz doposażenie i modernizacja placu zabawa w ramach Budżetu Obywatelskiego (os. Obr. pokoju)
Modernizacja boisk przy ZSP nr 4 oraz doposażenie i modernizacja placu zabawa w ramach Budżetu Obywatelskiego (os. Obrońców Pokoju) na kwotę 2 471 218 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boiska oraz konstrukcji pokrycia tunelu podziemnej strzelnicy 50 m. przy IV LO (ul. Kozielska)
Modernizacja boiska oraz konstrukcji pokrycia tunelu podziemnej strzelnicy 50 m. przy IV LO (ul. Kozielska) na kwotę 3 456 757,89 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boiska oraz konstrukcji pokrycia tunelu podziemnej strzelnicy 50 m. przy IV LO (ul. Kozielska)
Modernizacja boiska oraz konstrukcji pokrycia tunelu podziemnej strzelnicy 50 m. przy IV LO (ul. Kozielska) na kwotę 3 456 757,89 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boiska oraz konstrukcji pokrycia tunelu podziemnej strzelnicy 50 m. przy IV LO (ul. Kozielska)
Modernizacja boiska oraz konstrukcji pokrycia tunelu podziemnej strzelnicy 50 m. przy IV LO (ul. Kozielska) na kwotę 3 456 757,89 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boiska oraz konstrukcji pokrycia tunelu podziemnej strzelnicy 50 m. przy IV LO (ul. Kozielska)
Modernizacja boiska oraz konstrukcji pokrycia tunelu podziemnej strzelnicy 50 m. przy IV LO (ul. Kozielska) na kwotę 3 456 757,89 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 2 (Łabędy) Modernizacja boisk przy ZSO nr 2 (Łabędy) na kwotę 1 937 725,13 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 2 (Łabędy) Modernizacja boisk przy ZSO nr 2 (Łabędy) na kwotę 1 937 725,13 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 2 (Łabędy) Modernizacja boisk przy ZSO nr 2 (Łabędy) na kwotę 1 937 725,13 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 2 (Łabędy) Modernizacja boisk przy ZSO nr 2 (Łabędy) na kwotę 1 937 725,13 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 2 (Łabędy) Modernizacja boisk przy ZSO nr 2 (Łabędy) na kwotę 1 937 725,13 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 2 (Łabędy) Modernizacja boisk przy ZSO nr 2 (Łabędy) na kwotę 1 937 725,13 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk oraz budowa placu zabawa oraz siłowni "pod chmurką" przy ZSO nr 4 (Szobiszowice) Modernizacja boisk oraz budowa placu zabawa oraz siłowni "pod chmurką" przy ZSO nr 4 (Szobiszowice) na kwotę 3 301 719,75 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk oraz budowa placu zabawa oraz siłowni "pod chmurką" przy ZSO nr 4 (Szobiszowice) Modernizacja boisk oraz budowa placu zabawa oraz siłowni "pod chmurką" przy ZSO nr 4 (Szobiszowice) na kwotę 3 301 719,75 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk oraz budowa placu zabawa oraz siłowni "pod chmurką" przy ZSO nr 4 (Szobiszowice) Modernizacja boisk oraz budowa placu zabawa oraz siłowni "pod chmurką" przy ZSO nr 4 (Szobiszowice) na kwotę 3 301 719,75 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk oraz budowa placu zabawa oraz siłowni "pod chmurką" przy ZSO nr 4 (Szobiszowice) Modernizacja boisk oraz budowa placu zabawa oraz siłowni "pod chmurką" przy ZSO nr 4 (Szobiszowice) na kwotę 3 301 719,75 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk oraz budowa placu zabawa oraz siłowni "pod chmurką" przy ZSO nr 4 (Szobiszowice) Modernizacja boisk oraz budowa placu zabawa oraz siłowni "pod chmurką" przy ZSO nr 4 (Szobiszowice) na kwotę 3 301 719,75 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 14 (Sośnica) Modernizacja boisk przy ZSO nr 14 (Sośnica) na kwotę 3 137 722,51 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 14 (Sośnica) Modernizacja boisk przy ZSO nr 14 (Sośnica) na kwotę 3 137 722,51 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 14 (Sośnica) Modernizacja boisk przy ZSO nr 14 (Sośnica) na kwotę 3 137 722,51 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 14 (Sośnica) Modernizacja boisk przy ZSO nr 14 (Sośnica) na kwotę 3 137 722,51 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSO nr 14 (Sośnica) Modernizacja boisk przy ZSO nr 14 (Sośnica) na kwotę 3 137 722,51 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSP nr 4 oraz doposażenie i modernizacja placu zabawa w ramach Budżetu Obywatelskiego (os. Obr. Pokoju) Modernizacja boisk przy ZSP nr 4 oraz doposażenie i modernizacja placu zabawa w ramach Budżetu Obywatelskiego (os. Obrońców Pokoju) na kwotę 2 471 218 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSP nr 4 oraz doposażenie i modernizacja placu zabawa w ramach Budżetu Obywatelskiego (os. Obr. Pokoju) Modernizacja boisk przy ZSP nr 4 oraz doposażenie i modernizacja placu zabawa w ramach Budżetu Obywatelskiego (os. Obrońców Pokoju) na kwotę 2 471 218 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSP nr 4 oraz doposażenie i modernizacja placu zabawa w ramach Budżetu Obywatelskiego (os. Obr. Pokoju) Modernizacja boisk przy ZSP nr 4 oraz doposażenie i modernizacja placu zabawa w ramach Budżetu Obywatelskiego (os. Obrońców Pokoju) na kwotę 2 471 218 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSP nr 4 oraz doposażenie i modernizacja placu zabawa w ramach Budżetu Obywatelskiego (os. Obr. Pokoju) Modernizacja boisk przy ZSP nr 4 oraz doposażenie i modernizacja placu zabawa w ramach Budżetu Obywatelskiego (os. Obrońców Pokoju) na kwotę 2 471 218 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSP nr 4 oraz doposażenie i modernizacja placu zabawa w ramach Budżetu Obywatelskiego (os. Obr. Pokoju) Modernizacja boisk przy ZSP nr 4 oraz doposażenie i modernizacja placu zabawa w ramach Budżetu Obywatelskiego (os. Obrońców Pokoju) na kwotę 2 471 218 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boisk przy ZSP nr 4 oraz doposażenie i modernizacja placu zabawa w ramach Budżetu Obywatelskiego (os. Obr. pokoju) Modernizacja boisk przy ZSP nr 4 oraz doposażenie i modernizacja placu zabawa w ramach Budżetu Obywatelskiego (os. Obrońców Pokoju) na kwotę 2 471 218 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boiska oraz konstrukcji pokrycia tunelu podziemnej strzelnicy 50 m. przy IV LO (ul. Kozielska) Modernizacja boiska oraz konstrukcji pokrycia tunelu podziemnej strzelnicy 50 m. przy IV LO (ul. Kozielska) na kwotę 3 456 757,89 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boiska oraz konstrukcji pokrycia tunelu podziemnej strzelnicy 50 m. przy IV LO (ul. Kozielska) Modernizacja boiska oraz konstrukcji pokrycia tunelu podziemnej strzelnicy 50 m. przy IV LO (ul. Kozielska) na kwotę 3 456 757,89 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boiska oraz konstrukcji pokrycia tunelu podziemnej strzelnicy 50 m. przy IV LO (ul. Kozielska) Modernizacja boiska oraz konstrukcji pokrycia tunelu podziemnej strzelnicy 50 m. przy IV LO (ul. Kozielska) na kwotę 3 456 757,89 zł (foto: Z. Daniec)
Modernizacja boiska oraz konstrukcji pokrycia tunelu podziemnej strzelnicy 50 m. przy IV LO (ul. Kozielska) Modernizacja boiska oraz konstrukcji pokrycia tunelu podziemnej strzelnicy 50 m. przy IV LO (ul. Kozielska) na kwotę 3 456 757,89 zł (foto: Z. Daniec)