Aktualności | ZMIANA TERMINU składania wniosków o Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice!

ZMIANA TERMINU składania wniosków o Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice!

ZMIANA TERMINU składania wniosków o Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice!

Opublikowane: 16.05.2024 / Sekcja: Oświata 

UWAGA!

 

Od bieżącego roku zmianie ulega termin składania wniosków o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice.
Zmiana wprowadzona została UCHWAŁĄ NR LV/1158/2024 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 21 marca 2024r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w Gliwicach”.

 

ZMIANA TERMINU składania wniosków zapisana została w § 1. pkt 3 uchwały:
3) §5. ust. 2 załącznika otrzymuje brzmienie:
„Wniosek wraz z załączoną dokumentacją należy składać począwszy od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych do dnia 30 czerwca danego roku szkolnego, w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach."

 

Zmiana terminu oznacza, że o stypendium mogą starać się tegoroczni absolwenci i maturzyści szkół ponadpodstawowych i uczniowie klas 8 szkół podstawowych - również Ci, którzy w przyszłym roku nie będą kontynuowali nauki w gliwickich placówkach. Wnioski dla uczniów składać mogą jak dotychczas pełnoletni uczniowie, opiekunowie prawni/rodzice oraz nauczyciele i dyrektorzy placówek, do których uczniowie uczęszczają/uczęszczali w bieżącym roku szkolnym 2023/2024.

Pozostałe zmiany uchwały mają charakter porządkowy i nie wpływają na zmianę dotychczas obowiązującego regulaminu.

Wniosek o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta powinien uwzględniać osiągnięcia ucznia uzyskane wyłącznie w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek - 2023/2024.

 

Wzór wniosku zostanie opublikowany w czerwcu 2024 r.

 

 

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów znajdują się na stronie: https://edukacja.gliwice.eu/spm-2024

Osoba odpowiedzialna za sprawy związane ze stypendium Prezydenta Miasta Gliwice w Wydziale Edukacji: Joanna Szewczyk, pok. 121b, tel.: 338-64-83.