Zielona pracownia w I Szkole Społecznej w Gliwicach

Dodano: 02.02.2021 / Sekcja:
Zielona Pracownia - I Szkoła Społeczna w Gliwicach foto: Archiwum I Szkoła Społeczna w Gliwicach

W I Społecznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gliwicach, w ramach projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, powstała nowa pracownia przyrodniczo-biologiczna. W pracowni realizowany będzie program edukacyjny z zastosowaniem innowacyjnej metody wspólnego nauczania biologii z fizyką.

Głównym celem projektu było utworzenie pracowni oraz wdrożenie programu edukacyjnego. Uczestnikami projektu są uczniowie klas  IV- VIII – w zakresie zajęć lekcyjnych i wszystkich pozostałych zaplanowanych w ramach programu edukacyjnego działań oraz uczniowie klas I – III – w zakresie działań zaplanowanych w ramach programu edukacyjnego, za wyjątkiem lekcji przyrody/biologii, a także rodzice uczniów – w zakresie wybranych działań zaplanowanych w ramach programu edukacyjnego (np. wycieczki edukacyjne, spotkania z gośćmi, dodatkowe wydarzenia, promocja).

Realizacja projektu ma na celu głównie rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów, oraz kształtowanie ich myślenia w kategoriach ekologicznych i prozdrowotnych. Ponadto dzięki pracowni uczniowie mają możliwość projektowania, prowadzenia obserwacji i doświadczeń, czyli doskonalenie umiejętności pracy aktywnymi metodami. W ramach projektu zaplanowano również szereg działań z wykorzystaniem nowej pracowni począwszy od zajęć pozalekcyjnych, poprzez konkursy i spotkania z ciekawymi ludźmi.

Zielona Pracownia - I Szkoła Społeczna w Gliwicach
Zielona Pracownia - I Szkoła Społeczna w Gliwicach
Zielona Pracownia - I Szkoła Społeczna w Gliwicach
Zielona Pracownia - I Szkoła Społeczna w Gliwicach
Zielona Pracownia - I Szkoła Społeczna w Gliwicach
Zielona Pracownia - I Szkoła Społeczna w Gliwicach
Zielona Pracownia - I Szkoła Społeczna w Gliwicach
Zielona Pracownia - I Szkoła Społeczna w Gliwicach
Zielona Pracownia - I Szkoła Społeczna w Gliwicach
Zielona Pracownia - I Szkoła Społeczna w Gliwicach
Zielona Pracownia - I Szkoła Społeczna w Gliwicach
Zielona Pracownia - I Szkoła Społeczna w Gliwicach
Zielona Pracownia - I Szkoła Społeczna w Gliwicach
Zielona Pracownia - I Szkoła Społeczna w Gliwicach
Zielona Pracownia - I Szkoła Społeczna w Gliwicach
Zielona Pracownia - I Szkoła Społeczna w Gliwicach
Zielona Pracownia - I Szkoła Społeczna w Gliwicach
Zielona Pracownia - I Szkoła Społeczna w Gliwicach