Wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r.

Dodano: 16.12.2020 / Sekcja:

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, podpisał rozporządzenie dotyczące egzaminów w roku szkolnym 2020/2021. Określono w nim wymagania egzaminacyjne na egzaminach ósmoklasity i maturalnym. Główne kwestie, które zawiera podpisane 16 grudnia 2020 rozporządzenie, to zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

W poprzednich latach, egzaminy ósmoklasisty i maturalny, były przeprowadzane na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W roku szkolnym 2020/2021 będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach (poniżej).

W 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego, nie będzie obowiązkowa. Podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu, będzie potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną, będą mogli o niego wnioskować i do niego przystapić. Dla wszystkich pozostałych egzamin maturalny będzie przeprowadzony tylko w części pisemnej.

Do publicznej konsultacji zostały przekazane wymagania egzaminacyjne, przygotowane przez zespoły ekspertów. MEN informuje że otrzymał prawie 2,5 tyś opinii - zarówno od nauczycieli, uczniów, nauczycieli akademickich, jednostek naukowych, jak i stowarzyszeń. Zespoły merytoryczne dokonały analizy otrzymanych opinii i  wprowadziły kolejne zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych. Na stronie MEN mozna zapoznac się z przykładowymi wykresleniami i ograniczeniami.

Ponadto:

  • nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.
  • będzie możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Dodatkowo w rozporządzeniu opisano warunki zdania egzaminu maturalnego w 2021 r. oraz uzyskania świadectwa dojrzałości, w tym uzyskania świadectwa dojrzałości przez absolwentów z lat ubiegłych.

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła na stronie internetowej informacje dotyczące najważniejszych zmian w formule arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów na egzaminach w 2021 r. Do 23 grudnia br. CKE ogłosi harmonogram przeprowadzania egzaminów w 2021 r. Natomiast do 31 grudnia br. ogłosi aneksy do informatorów. W aneksach określone zostaną m.in. listy struktur gramatycznych na egzaminy z języków obcych, listy lektur na egzamin maturalny z języków mniejszości narodowych, mniejszości etnicznej i języka regionalnego. CKE zaktualizuje również do końca roku, informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji przeprowadza szkolenia z zakresu wprowadzanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym. Szkolenia, opracowane we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną, są przeznaczone dla nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych. Prowadzą je pracownicy CKE, OKE, pracownicy akademiccy i nauczyciele praktycy.
Szkolenia obejmują takie zagadnienia jak: wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty/maturalnym w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu; analizę porównawczą oraz wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

Po zakończeniu szkoleń ich uczestnicy będą prowadzić w swoich placówkach szkolenia kaskadowe dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych w 2021 r.

Więcej informacji o egzaminach na stronie: www.cke.gov.pl