Aktualności | Współpraca z Politechniką Śląską w Gliwicach

Współpraca z Politechniką Śląską w Gliwicach

Współpraca z Politechniką Śląską w Gliwicach

Opublikowane: 23.12.2021 / Sekcja: Oświata 

W dniu 16.12.2021 r. na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Pan prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa wraz z dyrektor ZSO4 Panią Joanną Grzybowską oraz wicedyrektor Sylwią Gruszką z ZSTI w Gliwicach dokonali oficjalnego otwarcia izolatorium.

Projekt izolatorium powstał w ramach współpracy ze środowiskiem i został wykonany przez studentów Koła Naukowego „Bezpieczna Ściana” z Katedry Geoinżynierii i Eksploatacji Surowców oraz uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach i Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach.
Opiekunem była Pani dr inż. Aneta Grodzicka.
Izolatorium jest dostępne dla wszystkich użytkowników budynku.

(opracowanie: ZSO 4)
Oficjalne otwarcie izolatorium Oficjalne otwarcie izolatorium