Wspólnie w sytuacji zagrożenia COVID-19 – współpraca z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dodano: 30.12.2020 / Sekcja:
źródło Uniwersytet Śląski źródło: Uniwersytet Śląski

Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, realizuje w naszym mieście projekt badawczy, którego intencją jest diagnoza sytuacji społecznej w warunkach zagrożenia COVID-19. Przedsięwzięcie to, jest wynikiem współpracy samorządu gliwickiego z Uniwersytetem Śląskim, w ramach zawartej umowy, którą Prezydent Adam Neumann, podpisał z Prorektorem ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, dr hab. prof. UŚ Tomaszem Pietrzykowskim.
W ramach współpracy, Uniwersytet wykona na potrzeby naszego miasta, prace badawcze w temacie - edukacja w sytuacji zagrożenia pandemią Covid-19 na terenie Gliwic - perspektywa nauczycieli, rodziców i uczniów.

W samych tylko Gliwicach badaniem objęto ponad 2600 uczniów, ich rodziców i nauczycieli z siedmiu szkół.
Uczniowie mają za zadanie wypełnić ankietę, w której podzielą się informacjami, jak wygląda ich życie w okresie, w którym ze względu na koronawirusa, nie mogą chodzić do szkoły i muszą się uczyć przez Internet. Naukowcy z UŚ załączyli do każdej ankiety krótki list, w którym zachęcają uczniów do udzielania odpowiedzi, które pozwolą poznać ich odczucia, dowiedzieć się, co sądzą o zdalnej formie nauki i jak wyglądają kontakty z nauczycielami. Nauczyciele proszeni są o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące charakteru i sposobu realizowania w okresie zdalnej edukacji, pracy własnej uczniów i relacji z nimi oraz z ich rodzicami.

Ewa Weber, Z-ca Prezydenta Miasta Gliwice, jako osoba odpowiedzialna m.in. za funkcjonowanie oświaty w naszym mieście, również przyłącza się do prośby naukowców z Uniwersytetu Śląskiego - Pytania obejmują różne obszary tematyczne, odpowiedzi są dobrowolne, a ankiety anonimowe. Ponieważ tylko zaangażowanie się wszystkich grup objętych badaniem pozwoli na właściwą diagnozę sytuacji w gliwickich szkołach, gorąco zachęcam do wypełnienia ankiet.

Nie tylko dyrektorzy i nauczyciele ale również uczniowie i rodzice stanęli przed koniecznością edukacji prowadzonej w formie zdalnej. Niesie ona ze sobą wiele wyzwań i problemów. Chcemy wszyscy, by była ona jak najlepsza i pożyteczna.

W aspekcie ww. działań, w sytuacji zagrożenia COVID-19, Uniwersytet Śląski w Katowicach nawiązał oraz sformalizował współpracę również z innymi gminami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (m.in. z gminą Bytom, Gliwice czy Ruda Śląska).
Współpraca dotyczy realizacji badań, których intencją jest rzetelna diagnoza sytuacji społecznej w warunkach zagrożenia koronawirusem. Głównym celem badań jest m.in. rozpoznanie wdrożonych rozwiązań oraz analiza potrzeb i problemów, przed którymi stanął system pomocy społecznej i pieczy zastępczej w obecnej sytuacji pandemicznej. Oferowana diagnoza skupia się również na sposobach, za pomocą których gminy radzą sobie z zapewnieniem realizacji zadań pomocy społecznej oraz rozwiązywaniem zaistniałych problemów i trudności. Rozpoznanie tych przeszkód i możliwości ich niwelowania, może nie tylko pomóc lepiej poradzić sobie z bieżącą trudną sytuacją, lecz także przygotować się na podobne scenariusze w przyszłości.

Badania prowadzone są przez doświadczonych naukowców z Instytutu Pedagogiki UŚ oraz – w razie potrzeby – z udziałem specjalistów z innych, pokrewnych dyscyplin. Efektem tych badań jest stworzenie czytelnych i komunikatywnych raportów zawierających rekomendacje praktyczne dotyczące racjonalnych rozwiązań, wzbogaconych o ofertę ewentualnych szkoleń lub dalszego wsparcia.
Obecnie procedowane są dokumenty umów o współpracy z kolejnymi gminami zainteresowanymi realizacją i wynikami badań Instytutu Pedagogiki UŚ.

Inicjatorem współpracy jest prof. dr hab. Ewa Jarosz, prorektor ds. rozwoju kadry, natomiast koordynatorami do spraw współpracy z otoczeniem są: dr Edyta Nieduziak oraz dr Agnieszka Majewska-Kafarowska z Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

- Podstawowym celem realizowanego badania jest rozpoznanie charakteru działań, problemów i rozwiązań, jakie stosowane były w ramach edukacji zdalnej w sytuacji zagrożenia COVID-19 oraz - na bazie tej diagnozy - opracowanie rekomendacji, które mogą wesprzeć edukację w podobnych sytuacjach. Udział w badaniu jest dobrowolny. Po zapoznaniu się z pytaniami można odmówić udziału w badaniach. Można też uczynić to w każdym momencie wypełniania ankiety. Ponieważ jednak całą procedurę opracowali doświadczeni naukowcy z Uniwersytetu, gorąco zachęcam rodziców, uczniów, nauczycieli i dyrektorów z objętych badaniem gliwickich szkół, do wypełnienia przesłanych im ankiet - tłumaczy Mariusz Kucharz, Naczelnik Wydziału Edukacji.

Badania – ich procedura i sposób realizacji zostały zatwierdzone przez Komisję ds. Etyki Badań w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach we wniosku o numerze KEUS.51/09.2020.

Źródło:
https://us.edu.pl/wspolnie-w-sytuacji-zagrozenia-covid-19-wspolpraca-instytutu-pedagogiki-us-z-gminami-metropolii/