Aktualności | W szkołach zawodowych wciąż trwają egzaminy

W szkołach zawodowych wciąż trwają egzaminy

Ośrodek Egzaminacyjny

W szkołach zawodowych wciąż trwają egzaminy

Opublikowane: 23.07.2020 / Sekcja: Oświata 

Za nami matury i egzaminy ósmoklasistów, a pod koniec czerwca rozpoczęły się egzaminy zawodowe. Te ostatnie - w części praktycznej - również dobiegają końca. Od 24 czerwca uczniowie oraz absolwenci gliwickich szkół zawodowych, zdawali egzaminy z przygotowania zawodowego. To zwieńczenie kształcenia, które realizowane jest w technikach i szkołach branżowych.

Do egzaminów organizowanych w województwie śląskim przez OKE w Jaworznie, przystąpili uczniowie i absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników, branżowych szkół I i II stopnia oraz szkół policealnych. Spośród ponad 27 000 zdających w woj śląskim, około 1 400 osób przystąpiło do egzaminów w gliwickich szkołach ponadpodstawowych. Wszystkie one - dzięki zaangażowaniu środków finansowych miasta Gliwice - są akredytowanymi ośrodkami egzaminacyjnymi OKE w Jaworznie. Warsztaty szkolne gliwickich zespołów szkół zawodowych (Budowlano-Ceramicznych, CKZiU, Samochodowych i Zawodowych) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego (dawne CKP), mają ponadto akredytację do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu, nie tylko dla gliwickich uczniów, ale również dla miast ościennych.

Zrealizowane inwestycje w gliwickich placówkach oświatowych i konsekwentne doposażanie szkół w sprzęt dydaktyczny, nie tylko umożliwiają gliwickim uczniom zdawanie egzaminu niejako "u siebie" w szkole, ale pozwalają świadczyć usługi na rzecz Okręgowej, a nawet Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, które wskazują placówki uprawnione do przeprowadzania egzaminów zawodowych.

Zdający przystępowali do egzaminów w czterech modelach części praktycznej egzaminu: dokumentacja, dokumentacja na komputerze, wykonanie lub wykonanie na komputerze, w ponad 100 kwalifikacjach zawodowych. W przeprowadzonej sesji zdający mogli przystąpić do egzaminu z kilku kwalifikacji. Zdobycie dyplomu lub świadectw wszystkich kwalifikacji określonych w danym zawodzie oraz ukończenie szkoły danego typu, pozwalają uzyskać tytuł technika lub robotnika wykfalifikowanego w zawodzie.
Osoby, które zdadzą egzamin zawodowy, otrzymają świadectwo lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, 31 sierpnia 2020 roku.