Aktualności | Uczeń ZSŁ w Gliwicach laureatem drugiego miejsca w Konkursie wiedzy o prawie pracy

Uczeń ZSŁ w Gliwicach laureatem drugiego miejsca w Konkursie wiedzy o prawie pracy

Uczeń ZSŁ w Gliwicach laureatem drugiego miejsca w Konkursie wiedzy o prawie pracy

Opublikowane: 11.04.2024 / Sekcja: Oświata 

Uczeń z ZSŁ w Gliwicach laureatem drugiego miejsca w Konkursie wiedzy o prawie pracy, bhp i działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz zagadnieniach dotyczących historii udziału Polskich Sił Zbrojnych w walce z Niemcami hitlerowskimi w latach 1940-1945.

26 marca 2024 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach odbył się finał "Konkursu wiedzy o prawie pracy, bhp i działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz zagadnieniach dotyczących historii udziału Polskich Sił Zbrojnych w walce z Niemcami hitlerowskimi w latach 1940-1945". Była to szósta edycja konkursu organizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach. W tegorocznej edycji laureatem drugiego miejsca został Dominik Żebrowski uczeń z Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach. Zwycięzcą konkursu został Jakub Janczura z Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych w Jastrzębiu-Zdroju, natomiast zdobywczynią trzeciego miejsca została Alicja Klekot z Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu.

Do rywalizacji przystąpiło 15 uczniów z 15 szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu z wiedzy obejmującej prawo pracy, przepisy bhp oraz działania Państwowej Inspekcji Pracy, a także zagadnienia z historii walki Polskich Sił Zbrojnych z Niemcami hitlerowskimi w latach 1940-1945, przygotowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach.
- Celem konkursu jest nie tylko popularyzowanie wiedzy przydatnej przy rozpoczynaniu aktywności zawodowej, ale także upamiętnianie najważniejszych wydarzeń z historii Polski i naszego regionu. Przygotowywanie młodych ludzi do świadomej obecności w życiu społecznym powinno opierać się nie tylko na przekazywaniu im wiadomości z zakresu prawa pracy, ale również na kształtowaniu odpowiedzialności obywatelskiej i postaw patriotycznych mających źródło w dogłębnej znajomości historii własnego narodu. Bez względu na ostateczne rozstrzygnięcia wszyscy już wygraliście - wasza wiedza, sumienność, świadomość wagi rzetelnego wykształcenia i szacunek wobec historii czynią wasz start w dorosłe życie łatwiejszym, ale i dającym rękojmię właściwego pełnienia funkcji rodzinnych, zawodowych i społecznych - powiedział Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Piotr Kalbron.

Uczestnicy finału konkursu obejrzeli wystawę Muzeum Śląskiego pt. "Światło Historii - Górny Śląsk na przestrzeni dziejów". Nauczyciele wysłuchali prelekcji "Odyseja Czarnych Diabłów. Udział Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka w walkach w Europie" przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach.

Partnerami szóstej edycji konkursu byli: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach oraz Muzeum Śląskie.

Pomysł konkursu zrodził się w 2019 roku z inicjatywy Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Piotra Kalbrona. Do udziału zaproszeni zostali uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego. Coroczne wydarzenie ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy przydatnej przy rozpoczynaniu aktywności zawodowej i wchodzeniu na rynek pracy w połączeniu z upamiętnianiem najważniejszych wydarzeń z historii Polski.

Dotychczas odbyły się konkursy o tematyce:
2019 r. - "Wojewódzki konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp oraz działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz historii Żołnierzy Wyklętych",
2020 r. - "Konkurs wiedzy o prawie pracy, bhp i działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz o historii powstania NSZZ "Solidarność",
2021 r. - "Konkurs wiedzy o prawie pracy, bhp i działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz o historii Powstań Śląskich",
2022 r. - "Konkurs wiedzy o prawie pracy, bhp i działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz o historii porozumień sierpniowych",
2023 r. - "Konkurs wiedzy o prawie pracy, bhp i działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz o historii Pacyfikacji Kopalni "Wujek".

ZSł ZSŁ zsł zsł