Aktualności | Tydzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

Tydzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

Tydzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

Opublikowane: 14.04.2022 / Sekcja: Oświata 

W dniach 30.03- 6.04.br w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych zaproszeni goście spotkali się z uczniami klas technikum i liceum w ramach cyklu spotkań pod nazwą „Otwarta firma”. Dla szkoły to możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania dalszej ścieżki edukacyjnej i przyszłej kariery zawodowej. Dla przedsiębiorstw i instytucji to możliwość nawiązania relacji ze środowiskiem lokalnym, przekazania młodym ludziom informacji o zachodzących zmianach w gospodarce.

Na pierwszym spotkaniu z przedstawicielem działu HR firmy Hirschvogel Components Poland Sp. z o.o. pani Renata Bal-Burzawa przybliżyła młodzieży wymagania jakie stawia przed kandydatem pracodawca, przebieg procesu rekrutacyjnego. Przedstawiła również aspekty współpracy z otoczeniem, w tym Fundacji Firschvegel ze szkołą. Bardzo interesujące dla młodzieży okazały się też wyroby firmy, proces produkcyjny i ich zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym.

W czasie drugiego spotkania z pracownikami „Flytronic S.A.” uczniowie poznali zastosowanie samolotów bezobsługowych w różnych dziedzinach gospodarki. Firmę, rodzaje samolotów, ich wykorzystanie przedstawiła pani Joanna Wójcik-Bubała. Zapotrzebowanie na samoloty firmy Flytronic jest tak duże, że w najbliższym okresie planuje się zatrudnienie ok. 100 nowych pracowników. O procesie rekrutacji, opiece w pierwszym okresie pracy opowiedziało dwóch studentów, którzy obecnie są pracownikami firmy na stażu. Wszyscy zwracali szczególną uwagę na bardzo dobre relacje między współpracownikami , co znacznie wpływa na atmosferę i zadowolenie z pracy.

O szczególnej pracy pilotów turystycznych, liniowych, opowiedzieli młodzieży przedstawicieli „Szkoły Pilotów AIR 4” - czynni piloci Patryk Gajecki i Jarosław Pytel. Uczniowie poznali drogę do uzyskania licencji pilota, wymagania zdrowotne i osobowościowe jakie stawia się pilotom, możliwości zatrudnienia, charakter pracy, wysokość wynagrodzenia. Były to zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

Wyjątkowym zainteresowaniem młodzieży, cieszyło się spotkanie z Markiem Ślibodą, właścicielem firmy Marco sp. z o.o. Uczniowie poznali system wartości, którym kieruje się firma Marco od momentu powstania, relacje między pracownikami, ciekawy system organizacji firmy bez struktury hierarchicznej (podwładności). Szacunek dla drugiego człowieka, komunikacja, uważność to tylko niektóre ważne aspekty działania firmy każdego dnia. Firma opracowała swój własny system rekrutacji pracowników, który pomaga dobrać pracowników osiągających satysfakcję zawodową. W czasie spotkania przedstawione zostały również inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w tym otwarty niedawno Marco Football Center.

Klasy drugie technikum miały możliwość sprawdzić swoją wiedzę z zakresu usług bankowych na spotkaniu z pracownikami banku PKO BP - Moniką Copija oraz Wojciechem Jarkiem. Uczniowie poznali szeroki wachlarz sposobów płatności, rodzaje lokat i kredytów, sposób działania kart bankowych. Poruszone zostały również zagadnienia związane z bezpieczeństwem finansów.

Cykl zajęć z uczniami zakończyły spotkania z Markiem Michalskim, przedstawicielem dużej firmy farmaceutycznej Farmacol S.A. Uczniowie wysłuchali ciekawego wykładu na temat ścieżki rozwoju zawodowego dla informatyków i programistów. Ważnym elementem wykładu było planowanie finansów firmy, realizacja i analiza osiągania celów. W trakcie spotkania padały interesujące pytania dotyczące błędów, jakie popełniają początkujący przedsiębiorcy, wagi wszechstronnej edukacji, zdobywania certyfikatów zawodowych, uczenia się przez całe życie.

Kolejnym przedsięwzięciem z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorczych był udział uczennic z klasy 3R XI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Gliwicach w „Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości” w dniu 6 kwietnia br. Uczennice w tym dniu poznawały u przedsiębiorcy wybrany przez siebie zawód. Zadaniem w tym dniu była obserwacja pracy pracownika, wskazanie na przydatne umiejętności na danym stanowisku, poznanie zasad rekrutacji i perspektyw zatrudnienia. Uczennice wskazały również rodzaj wykształcenia i sposoby uzyskania kwalifikacji.

Zainteresowanie młodzieży spotkaniami z przedsiębiorcami jest niezmiennie od kilku juz lat wysokie i wpływa na decyzje związane z budowaniem systemu wartości, z wyborem ścieżki zawodowej. Z pewnością takie inicjatywy stanowią możliwość lepszego przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy.

ZSTI ZSTI