Testowanie nauczycieli klas I-III na obecność SARS-CoV-2

Dodano: 04.01.2021 / Sekcja:

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało testowanie nauczycieli klas I-III szkół podstawowych na obecność SARS-CoV-2. Odbędzie się ono między 11 a 15 stycznia 2021 r. Badania będą dobrowolne i bezpłatne. Nauczyciel z pozytywnym wynikiem nie będzie mógł wrócić do szkoły, w przypadku ich otwarcia po feriach zimowych.

Z końcem roku 2020, Śląskie Kuatorium Oswiaty, we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, zebrało na potrzeby Ministerstwa Zdrowia informacje, o zapotrzebowaniu na testy dla nauczycieli. Obecnie Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne zbierają listy imienne pedagogów ze szkół podstawowych.
Testy na obecność koronawirusa będą dla nauczycieli dobrowolne. Jeśli nauczyciel nie ma niepokojących objawów choroby i nie zdecyduje się na test, będzie mógł wrócić do nauczania. Dyrektor Szkoły może również zgłosić personel administracji i obsługi szkół do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Pracowników administracji i obsługi obowiązują identyczne zasady jak nauczycieli.
Testy będą wykonywane metodą RT-PCR, w określonych i wyznaczonych przez sanepid lokalizacjach oraz mobilnych punktach "drive thru".
O wyniku testu sanepid będzie informował bezpośrednio pracownika. Jeśli wynik będzie pozytywny, wtedy pracownik automatycznie zostanie skierowany na izolację, a "sanepid rozpocznie dochodzenie epidemiologiczne, by ustalić osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną" (informacja MZ).

Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowały, że powrót dzieci do szkół nie zależy od wyniku testowania nauczycieli, lecz od dalszego przebiegu epidemii. Na dzień dzisiejszy Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje możliwości i potrzeby testowania nauczycieli i pracowników przedszkoli, a jedynie testowanie kadry nauczania początkowego w szkołach, przed powrotem do nauki stacjonarnej w klasach I-III.