Aktualności | Technikum nr 1 w ZSTI odnosi sukces w kolejnym rankingu

Technikum nr 1 w ZSTI odnosi sukces w kolejnym rankingu

Technikum nr 1 w ZSTI odnosi sukces w kolejnym rankingu

Opublikowane: 24.05.2024 / Sekcja: Oświata 

W „Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadpodstawowych 2024” opublikowanym w serwisie WaszaEdukacja.pl Technikum nr 1 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach zajęło 6. miejsce w kraju w kategorii „Technika”. W pierwszej dziesiątce najlepszych szkół w Polsce Technikum nr 1 jest jedyną szkołą ze Śląska. Szkoła kształci uczniów w zawodach technik informatyk, technik programista i technik elektryk. Uczniowie ZSTI są pasjonatami nowoczesnych technologii, informatyki, programowania i innowacyjności, osiągają liczne sukcesy w tych dziedzinach.


Według serwisu WaszaEdukacja.pl „W rankingu technikum 2024 roku, zorganizowanym przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 1499 placówek, zarówno publicznych, jak i prywatnych, spełniając tym samym wytyczne regulaminu. Przy kompilowaniu rankingu techników, brano pod uwagę różnorodne kryteria, aby zapewnić obiektywne i wszechstronne podejście. Analizowano wyniki egzaminów maturalnych na różnych poziomach, osiągnięcia w egzaminach zawodowych oraz udział w ogólnokrajowych olimpiadach przedmiotowych. Ponadto, uwzględniono również wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) za lata 2021-2023. Dane wykorzystane do rankingu pochodziły z renomowanych instytucji, takich jak Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), co gwarantuje rzetelność i wiarygodność prezentowanych wyników.”

O sukcesie Technikum nr 1 można przeczytać również w „Dzienniku Zachodnim”: https://dziennikzachodni.pl/najlepsze.../ar/c5-18532031

Całej społeczności szkolnej gratulujemy sukcesu!