Aktualności | Sukcesy uczniów klas mundurowych ZSE-T w Gliwicach w musztrze paradnej

Sukcesy uczniów klas mundurowych ZSE-T w Gliwicach w musztrze paradnej

źródło: archiwum szkolne

Sukcesy uczniów klas mundurowych ZSE-T w Gliwicach w musztrze paradnej

Opublikowane: 28.04.2023 / Sekcja: Oświata 

Uczniowie klas mundurowych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach, we wtorek 25 kwietnia 2023, brali udział w Szkolnym Konkursie Musztry Paradnej.

Swój program pokazało 10 drużyn. Zaprezentowane przez nie pokazy, to szczególna odmiana musztry, typowa dla formacji zmilitaryzowanych - wojskowych i policyjnych. Pokazy były świetnie wyreżyserowane i kunsztownie dopracowane, uwzględniając jednocześnie indywidualne cechy poszczególnych klas. Młodzi "mundurowi" wzbogacili je dodatkowo takimi elementami jak: chwyty broni, przemarsz ze zmianami kierunku lub przeplatanie się kierunku marszu. 

Laury konkursowe (nie po raz pierwszy) otrzymali uczniowie klasy III b - wychowankowie p. Aleksandry Pawelskiej. Drugie (w pełni zasłużone) miejsce przypadło uczniom klasy I b - podopiecznym p. Jolanty Gaertig. Natomiast, miejsce trzecie ex aequo „wymaszerowali” uczniowie klasy II b - których wychowawcą jest p. Anna Szabluk, oraz podopieczni p. Dawida Matuszka - klasa I e. Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy!

Warto przypomnieć, że uczniowie ZSE-T (wspomniana już klasa IIIb) bardzo dobrze zaprezentowali się podczas odbywającego się cyklicznie i bardzo popularnego wśród młodzieży szkół mundurowych Wojewódzkiego Konkursu Musztry Paradnej w Wojkowicach Śląskich.

Szkolny Konkurs Musztry Paradnej Szkolny Konkurs Musztry Paradnej Szkolny Konkurs Musztry Paradnej Szkolny Konkurs Musztry Paradnej Szkolny Konkurs Musztry Paradnej