Aktualności | Sukces uczennic ZSO 7 w Gliwicach

Sukces uczennic ZSO 7 w Gliwicach

Sukces uczennic ZSO 7 w Gliwicach

Opublikowane: 25.05.2022 / Sekcja: Oświata 

Uczennice gliwickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 odniosły znaczący sukces, zajmując czołowe lokaty podczas VI Regionalnego Konkursu Recytatorskie w Knurowie. Konkurs odbył się we wtorek 17 maja i jak każdego roku adresowany był do podopiecznych placówek specjalnych i integracyjnych, Jego celem była popularyzacja literatury pięknej, rozwijanie umiejętności interpretowania utworu, rozbudzanie uczniowskich zainteresowań oraz wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Moje marzenia”, a jej uczestnicy oceniani byli w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa klasy I – IV, szkoła podstawowa klasy V – VIII oraz uczestnicy szkół przysposabiających do pracy.
Dwie pierwsze kategorie zostały zdominowane przez uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach: uczennica klasy IV Hanna Paczkowska zajęła pierwsze miejsce recytując wiersz Hanny Niewiadomskiej „Marzenia”, natomiast w kategorii drugiej pierwszą lokatę wywalczyły ex aequo ósmoklasistki Anna Wójcik (wiersz D. Wawiłow „Marzenie) i Oliwia Zebzda (wiersz „Trzeba marzyć”, autor nieznany).  

Jak widać marzenia się spełniają i każdy uczeń z niepełnosprawnością może odnosić sukcesy i zaspokajać naturalne potrzeby samorealizacji, uznania i akceptacji.

Gratulujemy!

 Uczniowie ZSO7 na VI Regionalnym Konkursie Recytatorskim w Knurowie.