Sukces literacki na poziomie ogólnopolskim!

Dodano: 22.09.2020 / Sekcja:
Bartosz Kozak foto: Archiwum ZSP 14

Bartosz Kozak - uczeń klasy VIIIa Szkoły Podstawowej nr 28 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14, został laureatem XXIV Ogólnopolskiego i XXXVIII Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA’ 2020 pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Jury konkursowe - któremu przewodniczył Tomasz Jastrun - polski poeta, prozaik, eseista, felietonista, krytyk literacki - wyraziło zadowolenie z „powodu szybkiej, a czasem nawet błyskotliwej reakcji wielu młodych autorów na wydarzenia współczesności (pandemiczna aberracja życia społecznego)”, jak zapisano w protokole jury. Poza Tomaszem Jastrunem, w komisji oceniającej zasiadali również Jan Picheta, Juliusz Wątroba, Irena Edelman (sekretarz).
Wśród kilku prac Bartka napisanych w okresie pandemii i wysłanych na „Lipę” znalazł się - doceniony przez konkursowe jury - wiersz  „Bezpieczny świat”:

mój bezpieczny świat
zdmuchnięty jak domek z kart
zmiażdżony
a tyle był dla mnie wart
bez jego wsparcia
w obliczu natarcia
bez skutku
szukam jakiegoś oparcia
mój bezpieczny świat
co miał przetrwać tysiąc lat
dziś to już tylko bilans strat
na piasku ślad

Bartosz Kozak
(Wiersz napisany w obliczu zagrożenia koronawirusem)

Jury uhonorowało drukiem w pokonkursowym zbiorze utworów teksty autorów, którzy wyróżnili się „świeżością odbioru rzeczywistości – zwłaszcza w poezji, solidnym – jak na młodych twórców – warsztatem literackim lub nawet ujawnieniem własnej wizji świata przedstawionego w utworze.”

To nie pierwszy sukces Bartka. W poprzednich latach uczeń był również laureatem konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in. w kwietniu 2020 w I Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Młodzieży „Witkacy. Napisane dzisiaj”.
17 września 2020 r. teksty Bartka były wyeksponowane podczas festiwalu w Słupsku (23. Międzynarodowy Konkurs Interpretacji Dzieł S.I. Witkiewicza „Witkacy pod strzechy”).
Warto pamiętać, że podstawa programowa języka polskiego w szkole podstawowej, nie uwzględnia twórczości Witkacego. Bartek wykazał się dużą pracą, aby zgłębić utwory mistrza i odnieść się do nich we własnych tekstach.

"Gratuluję Bartkowi i jestem dumna, że godnie reprezentuje naszą szkołę i Gliwice na forum ogólnopolskim. Życzyę Bartkowi jeszcze wielu sukcesów - powiedział Marzanna Pietruszka - Łój, nauczycielka języka polskiego, która od 4 lat sprawuje merytoryczną opiekę nad Bartkiem. - Zachęcam wszystkich uczniów do zainteresowania się literaturą i podejmowania prób w zakresie własnej twórczości. Na pewno warto próbować!"

My dołączamy do gratulacji i życzeń.

Wyniki konkursu:
http://sckbest.pl/wyniki-xxiv-ogolnopolskiego-i-xxxviii-wojewodzkiego-przegladu-dzieciecej-i-mlodziezowej-tworczosci-literackiej-lipa-2020-pod-patronatem-prezydenta-miasta-bielska-bialej/?fbclid=IwAR0l8giQculLMLvZQ5jeOKpVSAcjsrrbfkZ57ludmoD_5TYpuQyikwWtEvs