Aktualności | "Śląskie. Zawodowcy" podsumowanie projektu

"Śląskie. Zawodowcy" podsumowanie projektu

"Śląskie. Zawodowcy" podsumowanie projektu

Opublikowane: 27.10.2023 / Sekcja: Oświata 

Projekt wystartował cztery lata temu. Swoim zasięgiem objął szkoły i firmy z kilkunastu śląskich miast. Liderem projektu było Województwo Śląskie, a partnerami zostały organizacje regionalne zrzeszające pracodawców z obszaru województwa śląskiego: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. 
Celem projektu "Śląskie. Zawodowcy" było zwiększenie jakości kształcenia zawodowego na terenie Województwa Śląskiego oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych dla uczniów i uczennic poprzez udział w stażach uczniowskich, szkoleniach, kursach a także doradztwie. 
19 września 2023 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Wśród zaproszonych gości, obecni byli również dyrektorzy gliwickich szkół: Bogumiła Kluszczyńska i Jacek Płowiec. Projekt w swoich założeniach stawiał sobie za cel m.in. podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz zdobycie szerszych kwalifikacji przez nauczycieli, powstanie sieci współpracy i partnerstw lokalnych. W projekt zaangażowane były dwie gliwickie szkoły: Górnośląskie Centrum Edukacyjne oraz Zespół Szkół Samochodowych. 
38 uczniów gliwickiej Samochodówki uczestniczyło w stażach zawodowych realizowanych u pracodawców, a 42 odbyło szkolenie specjalistyczne Car Wrap w centrum szkoleniowo egzaminacyjnym The Wrap Center. Przedstawiona oferta przez firmy branży automotive została przyjęta przez uczniów z ogromnym zadowoleniem. Umożliwiła ona im nabycie nowych umiejętności, co czyni ich w przyszłości bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy. 
Po zakończeniu szkoleń uczniowie wysoko ocenili nowe środowiska pracy oraz organizację form wsparcia. 
- Społeczność gliwickiej samochodówki serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w realizację projektu. W sposób szczególny podziękowania kierujemy do pracowników Działu Rozwoju Rynku Pracy KSSE, deklarując już teraz chęć udziału w kolejnej edycji projektu - powiedział na zakończenie realizacji projektu dyrektor Jacek Płowiec. 
W Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w projekcie łącznie uczestniczyło 94 uczniów - 24 w stażach u 4 pracodawców: Merawex Sp. z o.o. w Gliwicach(8), Hybryd Sp. z o.o. w Pyskowicach(9), Huta Łabędy SA w Gliwicach(5) oraz Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp z o.o w Gliwicach(2). 70 uczniów podniosło swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach: „Programowanie sterowników PLC Siemens S7-1200/1500 w środowisku TIA PORTAL”(47), „Spawanie metodą TIG – 141”(22) oraz „ prawo jazdy kategorii C”(1). Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności podczas staży i kursów pozwoliły uczniom otrzymać oferty pracy i również stać się atrakcyjnymi pracownikami na lokalnym rynku pracy.

źródło: facebook.com/KatowickaSSE

śląskie zawodowcy