Aktualności | Równe szanse, lepszy start w CKZiU

Równe szanse, lepszy start w CKZiU

Równe szanse, lepszy start w CKZiU

Opublikowane: 27.03.2022 / Sekcja: Oświata 

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach zakończyły się dwa projekty unijne pod wspólnym tytułem: „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 Gliwicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Placówka zmieniła się dla uczniów na zewnątrz i w środku. Inwestycja polegała na rozbudowie, przebudowie oraz remoncie istniejących obiektów dydaktycznych, co pozwoliło na wyposażenie dwóch pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, pracowni przygotowania i ekspedycji śniadań, pracowni hotelarskiej, pracowni obsługi, pracowni obsługi gości, pracowni obsługi turystycznej oraz pracowni turystyczno-geograficznej i warsztatów szkolnych w urządzenia zgodne z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców.

Wykonano przebudowę wejścia głównego do budynku oraz zagospodarowanie przyległego terenu, aby ułatwić poruszanie się osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zainstalowano platformy schodowe oraz windę, co również zwiększyło dostępność szkoły dla osób niepełnosprawnych.

Celem głównym drugiego projektu był wzrost wiedzy, kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych 150 uczniów CKZiU nr 1 poprzez wsparcie edukacyjno-zawodowe, odbycie kursów oraz uczestnictwo w stażach, praktykach zawodowych oraz wycieczkach do zakładów pracy. Ponadto, realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu wiedzy i nabycia nowych umiejętności i kompetencji 20 nauczycieli zawodu poprzez udział w kursach i szkoleniach zawodowych. Nawiązana została stała współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły.

Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to prawie 5 mln zł, z czego połowa pochodzi ze środków miejskich, a pozostała część ze środków unijnych.

Wychodząc naprzeciw wymogom jutra, dzięki realizacji projektu CKZiU nr 1 stało się szkołą bez barier, która może przyjąć uczniów z niepełnosprawnościami ruchowymi. Poprzez wzrost kompetencji zawodowych uczeń CKZiU nr 1 stał się bardziej atrakcyjny dla pracodawcy, a jego elastyczność zawodowa umożliwia mu szybkie dostosowanie się do zmieniającego się rynku pracy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Kursy dla uczniów z zakresu języka angielskiego branżowego, księgowości „Księgowość dla małych i średnich przedsiębiorstw”, „Barman”, Trener żywienia, Barista, Sommelier, Animator czasu wolnego, Pilot wycieczek, Dania bankietowe w oparciu o najnowsze trendy, Nowoczesne desery i ciasta restauracyjne, prawa jazdy.

Staże zawodowe u pracodawców dla uczniów – w takich firmach m.in.: SzAMMa Dom Polskiego Wina Gliwice, Restauracja „Antonio” Gliwice, Kancelaria Doradcy Podatkowego „TAURUS”.

Dla nauczycieli zrealizowano następujące kursy: ECDL BASE z egzaminem certyfikującym, tworzenie profesjonalnych multimedialnych prezentacji PREZI, E-commerce – tworzenie i prowadzenie sklepów internetowych, specjalista ds. turystyki, otwieramy własne biuro podróży, Cafe Managment Manager, profesjonalna obsługa i kontakt z gościem hotelowym, florysta, język angielski i niemiecki branżowy.

Poniżej kilka zdjęć z zakończonych inwestycji, obrazują m.in. nowe wejście do szkoły, windę osobową przeszkloną dla uczniów z niepełnosprawnością, platformę dla uczniów z niepełnosprawnością, pracownie: planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, pracownia przygotowania i ekspedycji śniadań, pracownia hotelarska, pracownia obsługi, pracownia obsługi gości, pracownia obsługi turystycznej oraz pracownia turystyczno-geograficzna. Warsztaty szkolne oraz stołówka.

CKZiU CKZiU CKZiU CKZiU CKZiU CKZiU CKZiU CKZiU CKZiU CKZiU CKZiU