Aktualności | Rowerowy Maj 2022 w Gliwicach

Rowerowy Maj 2022 w Gliwicach

Rowerowy Maj 2022 w Gliwicach

Opublikowane: 02.06.2022 / Sekcja: Oświata 

"Rowerowy Maj" to - wymyślona i propagowana przez miasto Gdańsk - największa kampania w Polsce, promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskiego oraz rodziców i opiekunów.
Kampania, poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, ma w swoim zamyśle popularyzować rower jako środek transportu do szkoły, uczyć dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymają się również po zakończeniu kampanii. Zakłada ona w założeniach zmienę okolic szkół i przedszkoli na bardziej bezpieczne i przyjazne rowerzystom, dążąc do zmniejszenia liczby samochodów dowożących dzieci.
Zasady kampanii były bardzo proste: każdy uczeń i nauczyciel, który w maju dotarł na lekcje w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymał naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy.

W tegorocznej kampanii, która zakończyła się 31 maja br., wzięło udział również pięć gliwickich szkół, z różnych dzielnic naszego miasta. Ich uczniowie dojeżdżali do szkoły rowerami, na hulajnogach lub rolkach. Miasto Gliwice do kampanii przystąpiło po raz pierwszy, więc miała ona charakter pilotażowy. Swój udział zadeklarowało niemal 2 tys. uczniów i kilkuset nauczycieli.

Niemal 28 tysięcy przejazdów, prawie 1400 aktywnych uczestników, z ponad 100 oddziałów klasowych.
Najaktywniejszą placówką okazała się Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka, która uzyskała ponad 50% frekwencji! Serdecznie gratulujemy!

W Kampanii "Rowerowy Maj" 2022 w Gliwicach, uczestniczyły równiez społeczności szkolne Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 oraz Szkoła Podstawowa nr 9.
Zwycięska szkoła zostanie uhonorowana nagrodą Prezydenta Miasta Gliwice. Nagrody otrzymają również uczniowie z najaktywniejszej klasy oraz uczestnicy indywidualni z największą liczbą przejazdów.
Przy tej okazji warto podziękować wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół, zaangażowanym w Kampanii "Rowerowy Maj".
Mamy nadzieję, że rower, hulajnoga, czy rolki, staną się dla wielu uczniów, podstawowym środkiem transportu do szkół i przedszkoli przez cały rok szkolny, a dobre i zdrowe nawyki wypracowane podczas majowej kampanii, utrzymają się nie tylko w czerwcu, ale i w nowym roku szkolnym. Liczymy również, że okolice szkół i przedszkoli, będą bardziej bezpieczne i przyjazne rowerzystom, a liczba samochodów dowożących dzieci, zmniejszy się.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do Galerii Zdjęć.