Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020/2021

Dodano: 13.08.2020 / Sekcja:
rekrutacja Vulcan foto: Archiwum Vulcan.

Już niemal wszystko jasne: 13 sierpnia 2020, kandydaci do szkół ponadpodstawowych, dowiedzieli się czy i do której szkoły zostali przyjęci. Teraz, każdy z nich, który znalazł się na liście Zakwalifikowanych, konieczne musi potwierdzić swoją wolę w szkole, do której został zakwalifikowany. Nie zostało wiele czasu. Potwierdzenie należy zrealizować do 18 sierpnia do 15:00, poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów (świadectwa i zaświadczenia), do sekretariatu szkoły. Brak potwierdzenia woli spowoduje, że pomimo zakwalifikowania nie znajdziecie się na liście przyjętych, które będą opublikowane 19 sierpnia 2020.

W naszym mieście przygotowano: 1742 miejsc w 27 oddziałach LO, 23 w technikum i 8 w szkołach branżowych.
W trakcie symulacji i ostatecznego przydziału do gliwickich szkół zakwalifikowało się 1522 kandydatów. Otwarto 56 oddziałów (2 oddziały mniej w stosunku do planowanych).
82 kandydatów nie zostało zakwalifikowanych do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów - będą oni mogli ubiegać się o przyjęcie po 12.08.2020 r. do szkół dysponujących wolnymi miejscami.

Gliwickie szkoły, na 12.08.2020 wykazują 126 wolne miejsca we wszystkich typach szkół.
W związku z dużym zainteresowaniem (3 osoby na jedno miejsce) otwarto dodatkowe oddziały w: IV LO (1 oddział), V LO (1 oddział), VIII LO (1 oddział klasa integracyjna).