Rada Dyrektorów 2020-2022 powołana!

Dodano: 29.12.2020 / Sekcja:
rd

Mimo przerwy świątecznej w szkołach, dyrektorzy placówek oświatowych intensywnie pracują. Bo okres, gdy nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, jest najbardziej sprzyjającym, aby podejmować działania, które będą procentować po powrocie dzieci i młodzieży do regularnych zajęć.
28 grudnia 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie nowej Rady Dyrektorów z Ewą Weber - Zastępcą Prezydenta Miasta Gliwice. W skład Rady weszli:

  • Krystyna Blacha - dyrektor ZSO nr 12,
  • Wanda Chmielarz - dyrektor IV LO,
  • Agata Cira - dyrektor SP 6,
  • Dorota Iwanek - dyrektor ZS-P nr 14,
  • Bogumiła Kluszczyńska - dyrektor GCE,
  • Agnieszka Kołacz-Gromada - dyrektor ZPM nr 1,
  • Anna Krasowska - dyrektor SP nr 21,
  • Tomasz Ocieczek - dyrektor ZSSp,
  • Robert Strzelec - dyrektor II LO.

W październiku bieżącego roku, Adam Neumann - Prezydenta Miasta Gliwice, podpisał zarządzenie organizacyjne nr 113/20 o powołaniu Rady Dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Gliwice. W skład Rady liczącej 9 osób, weszły zarówno osoby wskazane przez Prezydenta Miasta, jaki i te, które osiągnęły największą liczbę głosów w ramach propozycji przedstawionych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych wszystkich typów, Trzeciemu Zastępcy Prezydenta Miasta.
Rada Dyrektorów jest organem opiniodawczym Prezydenta Miasta Gliwice, w sprawach związanych z realizacją zadań miasta w zakresie edukacji. Kadencja Rady trwa 2 lata, a jej członkowie wykonują swoje funkcje społecznie.

Na pierwszym spotkaniu, podczas którego Ewa Weber - Zastępca Prezydenta Miasta wręczyła każdemu nominacje, Rada wybrała ze swego grona Przewodniczącego, którym zostal Robert Strzelec i Sekretarza - Agara Cira, którzy zostaną przedstawieni Prezydentowi Miasta. Omówiła również tematy, którymi zajmie się w pierwszej kolejności, jak i te, które były zgłaszane przez dyrektorów szkół, jako konieczne do rozpatrzenia przez kierownictwo miasta.

Przed Radą czas wytężonej pracy. Okres epidemiczny uniemożliwił bowiem realizację szeregu działań, które dotyczą edukacji.
Rada postanowiła, że już pierwsze robocze spotkanie odbędzie się w poniedziałek po feriach zimowych, a kolejne - z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta odpowiedzialnego m.in. za oświatę - 25 stycznia 2021.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Dokumenty do pobrania

Rada Dyrektorów szkół i placówek oświatowych 2020-2022
Rada Dyrektorów szkół i placówek oświatowych 2020-2022
Rada Dyrektorów szkół i placówek oświatowych 2020-2022
Rada Dyrektorów szkół i placówek oświatowych 2020-2022
Rada Dyrektorów szkół i placówek oświatowych 2020-2022 Rada Dyrektorów szkół i placówek oświatowych 2020-2022
Rada Dyrektorów szkół i placówek oświatowych 2020-2022 Rada Dyrektorów szkół i placówek oświatowych 2020-2022