Aktualności | Przerwy w pracy przedszkoli publicznych

Przerwy w pracy przedszkoli publicznych

Przerwy w pracy przedszkoli publicznych

Opublikowane: 18.05.2021 / Sekcja: Oświata 

Już wkrótce wakacje. To czas nie tylko urlopów rodziców i wypoczynku dzieci, ale również przerw - najcześciej związanych z koniecznoscią realizacji prac remontowo-modernizacyjnych - w placówkach oswiatowych. Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z zasady funkcjonują przez cały rok. Wyjątkiem są przerwy, które na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców, ustala organ prowadzący. Nie inaczej jest w Gliwicach.

Szczegółowych informacji nt. pracy przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach w okresie wakacyjnym, udzielają dyrektorzy placówek. To oni również określają szczegółowe zasady przyjmowania dzieci, jak również odpowiadają za dostosowanie placówki do możliwości organizacyjnych oraz do aktualnych zaleceń epidemicznych w sprawie organizacji opieki przedszkolnej.

W załączniku (poniżej) przedstawiamy harmonogram przerw w pracy gliwickich publicznych placówek wychowania przedszkolnego w okresie wakacji 2021.
W przypadku woli zapisania dziecka do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, niż to do którego dziecko uczęszcza w trakcie roku - należy złożyć podanie o przyjęcie do dyrektora wybranej placówki. Dyrektor placówki rozpatrzy je i udzieli informacji o mozliwości zapewnienia miejsca dla wnioskowanego dziecka, uwzględniając organizację pracy placówki (dostępności wolnych miejsc).

Dokumenty do pobrania