Aktualności | Program Grantów PPGR w Gliwicach

Program Grantów PPGR w Gliwicach

Program Grantów PPGR w Gliwicach

Opublikowane: 02.05.2023 / Sekcja: Oświata 

Miasto Gliwice w ramach konkursu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, złożyło wniosek, który został oceniony pozytywnie. Miastu został przyznany grant finansowy w wysokości 219 650 zł, na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami (50 laptopów, 9 komputerów stacjonarnych, 2 tablety) dla łącznie 61 dzieci z rodzin byłych pracowników PGR
W dniach od 3 do 21 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przekazany został dzieciom sprzęt komputerowy zakupiony w ramach konkursu grantowego. Przekazanie sprzętu odbyło się na podstawie umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie konkursu grantowego. 
Konkurs grantowy Cyfrowa Gmina „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 
Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

 
 

Granty PPGR Granty PPGR Granty PPGR