Pierwsze powakacyjne spotkanie Młodzieżowej Rady Miasta

Dodano: 07.09.2020 / Sekcja:
MRM MRM Gliwice - III sesja. foto: Q#
Po ponad pięciomiesięcznej przerwie, w poniedziałek 7 września, odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Miasta. Radni dyskutowali o możliwych ścieżkach działania Rady w dobie pandemii.
Poruszono także sprawy statutowe zakładając, że projekt nowego statutu - uwzględniający sugestie i uwagi pracowników samorządu miasta Gliwice do przedstawionego projektu, zostanie przyjęty na sesji zdalnej, którą zaplanowano na 14 września. 
Młodzieżowa Rada wybrała także swoich kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, którymi zostali: Dawid Puchalski - przewodniczący Komisji Dialogu, Seweryn Botor - przewodniczący Komisji Kultury i Sportu, Emilia Penkała - członkini zarządu Młodzieżowej Rady, a także Nikola Niemczakiewicz - sekretarz Rady.
Radni zaplanowali także organizację cyklu warsztatów obywatelskich, które - o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna, będą realizowane w bieżącym roku szkolnym.