Aktualności | Olimpijskie sukcesy uczniów I LO w Gliwicach!

Olimpijskie sukcesy uczniów I LO w Gliwicach!

I LO

Olimpijskie sukcesy uczniów I LO w Gliwicach!

Opublikowane: 14.06.2021 / Sekcja: Oświata 

Gliwicka Jedynka wciąż na topie! I to nie tylko w zakresie jakości kształcenia, wynikach nauki, czy punktacji maturalnej. Uczniowie szkoły przy ul. Zimnej Wody, również i w okresie, w którym nauka zdalna zdominowała kształcenie, zdobywali laury olimpijskie i wygrywali turnieje naukowe, na poziomie wojewódzkim i centralnym.

W dniach 27-28.05.2021r. troje uczniów z klasy 3E I LO Dwujęzycznego w Gliwicach (Dominika Kampka, Piotr Opielka i Michał Towarek) wzięło udział w zawodach finałowych Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej, które odbywały się w Sopocie. Wyniki ostatniego etapu olimpiady zadecydowały o następującej kolejności: Michał Towarek został laureatem 1. miejsca, Piotr Opielka otrzymał tytuł laureata 3. miejsca, a Dominika Kampka zakończyła zawody centralne z tytułem finalistki. Dwa miejsca na podium ogólnopolskiej olimpiady tematycznej to wynik bez precedensu w historii I LO.
Po zmaganiach naukowych w Sopocie nasi olimpijczycy pojechali do Koszalina, gdzie w dniach 29-30.05.2021r. odbywał się finał Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Tym razem dwa tytuły finalisty zdobyli Dominika Kampka i Michał Towarek.

Przez trzy lata grupa ta wywalczyła aż 13 tytułów w różnych olimpiadach tematycznych, czym zapisała piękną kartę w kronice szkoły. Przypomnijmy - rok 2019 (Dominika i Michał finalistami Olimpiady Medialnej, Piotr laureatem Olimpiady Medialnej), rok 2020 (Dominika, Michał i Piotr finalistami Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości). W roku 2021, oprócz wspomnianych wyżej sukcesów, Michał został laureatem 6. miejsca Olimpiady Wiedzy o Turystyce, a Dominika zdobyła brązowy medal międzynarodowej Online Olympiad in Linguistics.
"Trenerem" tej niezwykłej kadry olimpijskiej był p. Tomasz Pyzik.

Opisane wyżej sukcesy uczniów I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach to tylko część tegorocznych osiągnięć jakimi mogą pochwalić się licealiści I LO. Jedynka jest bowiem szkołą, która skutecznie zachęca swoich uczniów do startów w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych. Dzięki ponadprogramowemu zaangażowaniu i wsparciu nauczycieli uczniowie szkoły osiągają co rok znaczące sukcesy na olimpijskich arenach, przynosząc chlubę szkole i miastu Gliwice.

Olimpijskie portfolio I LO jest bardzo bogate, a szeroka paleta dokonań naukowych odzwierciedla niebywałe możliwości licealnej młodzieży. Pod nazwami olimpiad, które mają już długoletnią tradycję, w każdym roku szkolnym dopisywane są kolejne nazwiska finalistów i laureatów. Lista gromadząca osiągnięcia z wszystkich lat wygląda naprawdę imponująco i jest powodem do dumy. Uczniowie zdobywają także sukcesy międzynarodowe oraz udanie debiutują w olimpiadach, które do tej pory były domeną szkół technicznych i liceów zawodowych. W pełni zatem zostaje wykorzystany ogólnokształcący potencjał szkoły, a różnorodne zainteresowania uczniów są rozwijane i promowane w prestiżowych zmaganiach naukowych organizowanych pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Organizacji Przedmiotowo-Tematyczno-Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno-Historycznych w Białymstoku (COPTIOSH).

Olimpijskie sukcesy mają przełożenie na wysokie miejsca szkoły w rankingach ogólnopolskich. W Rankingu Szkół Olimpijskich 2021 (za rok szkolny 2019/2020), przygotowanym przez miesięcznik "Perspektywy", szkoła zajęła 61. miejsce w kraju, 6.w województwie śląskim oraz 1. w Gliwicach. Ten rezultat, razem z równie wysokimi wynikami matur, przyczynił się niewątpliwie do ponownego uzyskania tytułu "Złotej Szkoły", przynależnego najlepszym liceom w Polsce. Taki sam zaszczytny tytuł liceum otrzymało od COPTIOSH za wysoką lokatę w Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności RP.

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie szkoły odnotowali kolejne, rekordowe, liczne i udane starty olimpijskie, które - być może - wpłyną na uzyskanie jeszcze wyższych miejsc w przyszłorocznych edycjach rankingów. Uczniowie „Jedynki” uzyskali 18 tytułów laureatów lub finalistów olimpiad przedmiotowych i tematycznych, organizowanych pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz 9 tytułów laureatów i finalistów w pozostałych międzynarodowych i krajowych olimpiadach.

Jednym z najbardziej spektakularnych wyczynów w historii szkoły i miejskiej edukacji był wspomniany wcześniej podwójny triumf uczniów w Olimpiadzie Spedycyjno-Logistycznej, w której Michał Towarek został laureatem 1. miejsca, a Piotr Opielka wywalczył tytuł laureata 3. miejsca. Dwa miejsca na podium ogólnopolskiej olimpiady tematycznej to wynik bez precedensu w historii I LO. Michał Towarek wywalczył ponadto tytuł laureata 6. miejsca Olimpiady Wiedzy o Turystyce.

Najbardziej zaszczytnymi tytułami laureata mogą poszczycić się jeszcze kolejni uczniowie: Seweryn Górecki w Olimpiadzie Filozoficznej i Adam Kancy w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Grono laureatów uzupełnia kilkunastoosobowa grupa finalistów różnych olimpiad przedmiotowych i tematycznych:
Adam Drewko - finalista Olimpiady chemicznej, Seweryn Górecki - laureat, a Jakub Schuwald - finalista Olimpiady filozoficznej, Krzysztof Kostowski, Adam Maciuga, Jakub Nowrotek - finaliści Olimpiady fizycznej, Dominika Kampka i Michał Towarek - finaliści Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Krzysztof Palatyński - finalista Olimpiady z Języka Angielskiego, Conrad Pronobis - finalista Olimpiady z Języka Francuskiego, Jakub Schuwald - finalista Olimpiady z Literatury i Języka Polskiego, Seweryn Górecki - finalista Olimpiady z Lingwistyki Matematycznej, Michał Towarek, Piotr Opielka i Dominika Kampka - laureaci i finalistka Olimpiady Spedycyjno - Logistycznej, Paweł Oborski - finalista Olimpiady z Wiedzy Ekonomicznej, Adam Kancy - laureat Olimpiady z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Michał Towarek - laureat Olimpiady z Wiedzy o Turystyce, Adam Kancy i Oliwia Nietopiel finaliści Olimpiady z Wiedzy o III RP oraz Olimpiady z Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, Oliwia Nietopiel to również finalistka Olimpiady z Wiedzy o Unii Europejskiej, Adam Kancy finalista Olimpiady z Wiedzy o Społeczeństwie, Maria Gorczyca i Dominika Kampka zdobyły brązowe medale na Online in Linguistics, Krzysztof Wilczewski laureat III stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" w zakresie fizyki!

Olimpijczykom z I LO Dwujęzycznego gratulujemy ogromnych sukcesów i dziękujemy za wspaniałe reprezentowanie szkoły i miasta Gliwice.

Michał Towarek, Piotr Opielka, Dominika Kampka - I LO w Gliwicach w środku: Michał Towarek, z prawej: Piotr Opielka - I LO w Gliwicach I LO - Dominika Kampka - I LO w Gliwicach Oliwia Nietopiel I LO w Gliwicach Seweryn Górecki I LO w Gliwicach Jakub Schuwald I LO w Gliwicach Adam Kancy