Aktualności | Ogłoszenie list zakwalifikowanych kandydatów do klas pierwszych szkół średnich

Ogłoszenie list zakwalifikowanych kandydatów do klas pierwszych szkół średnich

Ogłoszenie list zakwalifikowanych kandydatów do klas pierwszych szkół średnich

Opublikowane: 20.07.2022 / Sekcja: Oświata 
Więcej na ten temat

20 lipca 2022 komisje rekrutacyjne szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego ogłoszą listy zakwalifikowanych i listy niezakwalifikowanych kandydatów do klas pierwszych szkół średnich. Do publicznych szkół prowadzonych przez miasto Gliwice, aplikowali absolwenci nie tylko gliwickich szkół podstawowych, ale również absolwenci szkół z terenu powiatu gliwickiego, a także innych okolicznych miejscowości. Gliwickie szkoły - w uzgodnieniu z organem prowadzącym - przygotowały ostatecznie około 2680 miejsc we wszystkich typach szkół.

Już od 21 lipca kandydaci zakwalifikowani do wybranych przez siebie szkół i oddziałów, będą mogli potwierdzać wolę przyjęcia do szkoły średniej, poprzez przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (tzw. egzaminu ósmoklasisty) o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowe.

Kandydaci do klas pierwszych szkół średnich, muszą potwierdzić wolę uczęszczania do wybranej szkoły do 28 lipca do godz. 15:00.

29 lipca komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Kandydaci, którzy w toku procesu rekrutacji nie zostali przyjęci do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów lub z różnych powodów do niej jeszcze nie przystąpili, powinni skorzystać z bazy danych o wolnych miejscach w szkołach i oddziałach, które takimi miejscami dysponują.

Aktualne informacje z danymi pod adresem: slaskie.edu.com.pl