Aktualności | Nowy kierunek kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym!

Nowy kierunek kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym!

Nowy kierunek kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym!

Opublikowane: 10.03.2021 / Sekcja: Oświata 

Technik spawalnictwa – w takim zawodzie, już od 1 września 2021 roku, będą mogli kształcić się uczniowie Technikum nr 2 Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach.
10 marca 2021 r. przy ulicy Okrzei 20 w Gliwicach, podpisana została umowa patronacka między Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach, reprezentowanym przez Dyrektor Bogumiłę Kluszczyńską, a przedstawicielami Firmy Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe S.A.: Prezesem Zarządu Pawłem Starżykiem oraz Wiceprezesem Zarządu Markiem Babiczem. Wydarzeniu, które wzbogaca ofertę edukacyjną miasta Gliwice,  towarzyszyli ponadto Aleksandra Brzoza - Dyrektor Biura Zarządzania Personelem Grupy Kapitałowej Mostostal oraz reprezentująca Prezydenta miasta Adama Neumanna - Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji  - Krystyna Błasiak.

Umowa patronacka pozwoli kolejnym pokoleniom absolwentów szkoły podstawowej, zdobyć poszukiwany na rynku pracy zawód. Dzięki wspólnej rekrutacji MZKP i GCE, uczniowie klas patronackich technikum będą kształcić się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym i odbywać praktyki zawodowe na terenie Mostostalu pod opieką specjalistów.
Podpisany 10 marca 2021 r. dokument, zapewnia także przygotowanie programu stypendialnego oraz nagrody semestralnej dla wyróżniających się uczniów. Przyszli technicy spawalnictwa mogą również liczyć na dodatkowe zajęcia, kursy i szkolenia specjalistyczne oraz wizyty przedmiotowe, a w przyszłości - po ukończeniu szkoły - możliwość zatrudnienia w MZKP.
W ramach patronatu MZKP będzie również współuczestniczyć w organizowaniu przez GCE konkursów oraz sponsorowaniu nagród dla ich Laureatów.

Umowa patronacka - zawarta na czas nieokreślony - gwarantuje przedstawicielom przemysłu oraz placówce oświatowej szansę rozwoju, ukierunkowaną na jak najlepsze przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, tak potrzebnych na współczesnych rynku pracy.

Mostostal Mostostal - umowa patronacka z GCE Mostostal - umowa patronacka z GCE Mostostal - umowa patronacka z GCE Mostostal - umowa patronacka z GCE Mostostal - umowa patronacka z GCE